SAL7384, Act: V°556.4-R°557.1 (985 of 1043)
Search Act
previous | next
Act V°556.4-R°557.1  
Act
Date: 1491-06-13

Transcription

2021-02-08 by fernand BERTRAND
Vand(er) questien op heden gecome(n) voe(r) den raide va(n)d(er)/
stadt tussche(n) loenijse van udekem t(er) eenre en(de) henr(icke)/
smeyers t(er) ande(r) zijde(n) aengaen(de) d(er) pechtinge(n) desselfs
//
loenijs van zijne(n) hove gelege(n) te ned(er)ijssche maken(de)/
eysch vand(er) weyhue(re)n en(de) oick vand(en) pachte(n) lest/
v(er)schene(n) s(in)te m(er)tensmesse en(de) s(in)te andriesmesse ende/
oick van zeke(re)n presten en(de) ande(re) conditien inde selve/
pechting(en) begrepen d(air)af de voirs(creven) henr(ic) bezund(er)t/
vand(er) weyhue(re)n hoepte ongehouden te zijne Seggen(de)/
dat hij luttel prouffijts vand(en) weyen gehadt soude/
hebben Dair tege(n) nochtan deselve loenijs p(rese)nteerde/
te bewijsen(e) op dat hijt ontkynde dat hij van eene(n)/
beempde int jair voirleden dien hij voe(r) uuyt heeft/
gehadt soude hebben xi pet(er)s oft d(air)omtr(int) Dwelck deselve/
henr(ic) oick nyet zee(r) en ontkinde met meer woirde(n)/
in weerzijde(n) geallegeert p(rese)nte(re)nde de voirs(creven) loenijs/
als vand(en) core(n) pacht he(m) te doene gelijck ande(re) bove(n)/
en(de) benede(n) hopen(de) als vo(r)e vand(er) weyhue(re)n volbetali(n)g(en)/
te hebben en(de) oick vand(en) presten en(de) voldoeni(n)g(en) van/
ande(re)n conditien inde selve pechtinge begrepen/
aengaen(de) den walme(n) en(de) ande(re) gebreken tussche(n) he(n)/
uutstaen(de) Es geappointeert dat de voirs(creven) henr(ic) sculd(ich)/
sal sijn den voirs(creven) loenijse te contente(re)n vand(er) weyhue(re)n/
lest verschene(n) ende als vand(en) coren pachte datme(n)/
d(air)inne acht(er)volgen sal de p(rese)ntacie des voirs(creven) loenijs/
bijden ghene(n) die he(m) des sullen moege(n) verstaen/
ende als vand(en) presten en(de) ande(re) gescillen sullen/
sij bij tusschen spreken van goede(n) vrinde(n) v(er)eeni(n)g(en)/
op dat zij conne(n) en(de) oft des in dien nyet en gebuerde/
sullen zij d(air)af wed(er)o(m)me come(n) bijde(n) raide alh(ier) om/
d(air)af gedaen te wordde(n) alsoe beho(r)en sal In cons(ili)[o]/
opidi junii xiii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-05 by Dieter Peeters