SAL7384, Akte: V°75.2-R°76.1 (127 van 1041)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°75.2-R°76.1  
Act
Datum: 1490-08-05

Transcriptie

2018-11-28 door fernand BERTRAND
Item jan sp(er)maige heeft gekindt en(de) gelijdt/
dat hij met lodewijck(e) de voeght ge(re)kent/
heeft aengaen(de) den vroentcoste(n) en(de) ande(re) die hij/
gedaen heeft soe ind(er) vroente(n) d(air) lod(ewijck) he(m) inne/
hadde doen sette(n) soe van bescriven(de) soe va(n)/
verloepen(de) rinte(n) van drie jae(re)n vand(en) twee/
rinsgulden(en) tsjaers die jan geloefde willem(me)/
van schoe(re) jairlijcx af te doene d(air)af de voirs(creven)/
lod(ewijck) dacte heeft Ende dat de so(m)me die hij/
jan d(air)af sculdich es en(de) d(air)af lodewijck voir he(m)
//
inne staen moet int geheel gedraeght tot/
desen daighe toe achthien rinssche gulden(en) en(de)/
sesse stuv(er)s die hij jan bekint mits desen den/
selve(n) lodewijck(e) van des voirs(creven) steet sculdich/
te zijne geloven(de) hem die tot sijnd(er) manissen/
te betalen(e) ta(m)q(uam) ass(ecu)[tu(m)] Bij alsoe dat de voirs(creven) lod(ewijck)/
hem d(air)af alsdan ontlasten sal blive(n)de des niet/
te myn de voirs(creven) gelufte van jairlijcx af te doene/
de voirs(creven) twee rinssche gulden(en) in hue(re)r weerde(n)/
om die voirtaen te vervolge(n) nae uutwijsen d(er)/
selv(er) geluften en(de) niet and(er)s cor(am) duffle kersmak(ere)/
augusti v[ta]
Nagekeken doorGreet Stevens
ModeratorGreet Stevens
Laatste update:: 2014-09-01 door Dieter Peeters