SAL7384, Act: V°94.2-R°95.1 (157 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°94.2-R°95.1  
Act
Date: 1490-08-17

Transcription

2018-11-15 by fernand BERTRAND
Want arnt van ned(er)hem als gheleydt nae/
des(er) stadt recht voir sijn wettich gebreck/
uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(en) tot/
allen den goede(n) beyde have en(de) erve jans/
wile(n) meys soe wair die gelege(n) sijn hem met
//
brieve(n) va(n) des(er) stadt gescreve(n) aenden meye(r) van/
cumptich oft zijne(n) stadhoude(r) te vertrijcke/
alle deselve goede behoirlijck heeft doen leve(re)n/
en(de) larijse borts en(de) pauwelse meys als erfge/
namen des voirs(creven) jans wijle(n) meys dach/
van rechte te compareren inde banck voir/
meye(r) ende scepenen van loven(en) doen besceyd(en)/
oft zij hen dair teghen hadden willen/
opponeren Aldair zij op heden als ten/
verstreken(en) daighe nyet gecompareert/
en zijn noch procuroer van hue(re)n wegen/
hem dair teghen opponerende den voirs(creven)/
geleydden altijt comparerende en(de) trecht/
voirt versuekende Soe hebben scepen(en)/
van loven(en) ter manissen smeyers na dat/
hen bij rescripte mychiels der kinde(re)n als/
stadhoude(r) smeyers van cu(m)ptich behoirlijck/
gebleken heeft de voirs(creven) leveringhe/
ende dach besceydinghe geschiet te/
zijne gewesen voir een vonnesse wair/
de wederpartie des voirscreven(en) ge/
leydden nyet en compareert ten opstaen(e)/
smeyers ende der scepenen datmen/
den selven geleydden houden soude/
inde macht van sijnen beleyde scepen(en)/
brieven ende leveringhen alsoe verre/
alst noch voir scepen(en) comen es In scampno/
augusti xvii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-02 by Dieter Peeters