SAL7385, Act: R°20.2 (45 of 1086)
Search Act
previous | next
Act R°20.2  
Act
Date: 1491-07-09

Transcription

2019-10-17 by kristiaan magnus
Want gielis van cortbeke geheete(n) de mu(n)te(re) die nae des(er) stadt/
recht voir sijn wettich gebreck uut crachte van scepen(en) brieven/
van loven(en) comen ende geleydt es tot allen den goeden have/
ende erve baudewijns wijle(n) smale geheeten van brousberghe/
ende gielis ende baudewijns zijnd(er) zonen soe wair die/
gelegen sijn hem met eene(n) open(en) placcate van des(er) stadt/
gescreve(n) aen alle officie(re)n alle de selve goede behoirlijck heeft/
doen leve(re)n ende der weduwen ende den wynne(n) desselfs wijle(n)/
baudewijns dach van rechte alhier te compare(re)n inde banc/
voir meye(r) ende scepen(en) van loven(en) doen bescheyden oft zij/
hen dairtegen hadden willen oppone(re)n aldair zij/
niet gecompareert en zijn noch nyemant van hue(re)n wege(n)/
den voirs(creven) geleydden altijt compare(re)nde ende trecht voirt/
versueken(de) Soe verre dat de scepen(en) van loven(en) t(er) manissen/
smeyers nae dat hen behoirlijck gebleke(n) heeft bij rappoirte/
jans vanden bossche des(er) stadt bode tvoirs(creven) exploit geschiet/
te zijne aende meyers van roux miroir en(de) van grave(n)/
gewijst hebbe(n) met vonnesse(n) wair de wed(er)partie des voirs(creven)/
geleydden niet en compareerde voe(r) den opstaen(en) smeyers/
ende der scepen(en) datmen den selven geleydden houden/
soude inde macht van zijne(n) beleyde scepen(en) brieve(n) ende/
leveringen alsoe verre alst noch voir scepen(en) come(n)/
es in scampno julii ix
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-08-07 by Agata Dierick