SAL7385, Akte: R°313.1 (601 van 1086)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°313.1  
Act
Datum: 1492-01-21

Transcriptie

 door 
Vanden behoirliken rastamente die franc vaes/
gedaen heeft ierst op thien halste(re)n even(en) toebehoiren(de)/
janne wille(m)me wesende inde(n) core(n)huyse te loeven(en) en(de)/
voirt vervolght metten ande(re)n ende derden opde vijff/
halst(er) van dien gestelt aldair inde lepelcame(r) gelijc/
hij vanden selven rastame(n)ten heeft doen blijcke(n) bij/
voirgaen(de) vonnesse(n) van scepen(en) met berain vorste(r)/
want soe de selve vranc seyde dov(er)bate niet/
tegenstaen(de) den selve(n) rastamente vercocht was en(de)/
de selve franc inde banck voir meye(r) ende scepen(en)/
van loeven(en) sijn schult bij eede geverificeert heeft/
navolgen(de) der selv(er) scepen(en) vonnesse gedragen(de)/
xlv stuv(er)s zond(er) de costen ind(er) saken geloepen/
Soe hebben de scepen(en) van loeven(en) t(er) manissen/
smeyers gewijst met vonnesse dat de selve vranc/
opt voirs(creven) greyn voirtvae(re)n sal ende dat v(er)coepen/
ende ten hoeghsten bringen ende sijn schult d(aer)aen/
nemen bij alsoe oft d(aer) ov(er)t dat hijt wed(er)ke(re)n/
sal en(de) gebrect dat hij voirtvae(re)n sal met/
rechte in scampno cor(am) eisd(em)
Nagekeken door
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2015-08-12 door Agata Dierick