SAL7385, Act: R°404.2-V°404.1 (757 of 1086)
Search Act
previous | next
Act R°404.2-V°404.1  
Act
Date: 1492-03-03

Transcription

2020-07-19 by kristiaan magnus
Allen den ghene(n) dat her gheert van duer prieste(r)/
rectoir des outairs van s(in)te appollonien inde/
kercke van s(in)t jans ind(er) stadt van tshertoge(n)bossche/
revoce(re)nde en(de) wed(er)roepen(de) voir al alsulk(er) p(ro)cu(r)atie(n)
//
ende mechticheyt als hij tande(re)n tijden gegeve(n)/
heeft ghijsbrechte claessone willen(de) en(de) v(er)clae(re)nde/
dat die van nu voirtaene machteloes ende/
van onweerd(en) gehoud(en) wordde in p(rese)ntia heeft/
geconstitueert volcome(n) macht p(ro)cu(r)atie en(de)/
aucto(r)iteyt gegeve(n) meeste(re)n goirde vand(en) velde/
en(de) he(re)n jacoppe maes prieste(re)n canonicke(n) d(er)/
voirs(creven) kercke(n) van s(in)te jans ende arnde strick/
bontwerke(r) woenen(de) inde voirs(creven) stadt van/
tsertoge(n)bossche aut alle sijn saken (et)c(etera) alle/
sijn jairguld(en) te verwae(re)n te mane(n) teyssche(n) (et)c(etera)/
in melio(r)i for(ma) Promitt(ens) rat(um) renu(n)c(ians) salvo/
iusto calculo cor(am) hove nausnyde(re) m(ar)tii t(er)cia
ContributorsKarel Embrechts
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-08-13 by Agata Dierick