SAL7385, Act: R°471.1 (866 of 1086)
Search Act
previous | next
Act R°471.1  
Act
Date: 1492-04-12

Transcription

2020-01-14 by kristiaan magnus
Den dach van recht op heden dienen(de) inde banck voir/
meye(r) ende scepen(en) van loeven(e) tussche(n) de capellane(n) van/
rotselair als aenleggers t(er) eenre ende goessen(e) van goirle/
van desschele verweerde(r) t(er) and(er) zijd(en) Hebben h(er) jan vand(er)/
berct capellaen van rotselair voirs(creven) als distributuer vand(en)/
selven capellanen en(de) pete(re)n blanckart als procur(eur) des voirs(creven)/
goessens geco(n)tinueert ende uuytgestelt tot des donderdaigs/
nae beloken(en) paessche(n) naistcomen(de) om alsdan te dienen(e)/
gelijc dien op heden gedient soude hebben cor(am) h(er)meys/
hove ap(ri)lis xii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2015-08-13 by Agata Dierick