SAL7385, Act: R°519.3 (927 of 1086)
Search Act
previous | next
Act R°519.3  
Act
Date: 1492-05-11

Transcription

2018-10-11 by kristiaan magnus
Allen den ghenen doen cond dat jouffrouwe margriete/
vanden dijcke weduwe jacops wijlen van ravescote cu(m)/
tutore in p(rese)ncia heeft geconstitueert gesedt volcomen/
macht procu(r)ac(ie) ende auctoriteyt gegeve(n) pete(re)n van/
ijssche jacoppe de prince anthonijse zedele(re) steven(en)/
[vacat] willem(me) van leefdale arnde van vroenhove(n)/
jacoppe wittemans ende gorijse reyns aut Alle hue(r)/
saken questien ende geschille(n) die zij alsnu uuytstaen(de)/
heeft oft namaels hebben sal moegen voir alle gerichte(n)/
gheestel(ijck) ende weerlijck tegen wien dat zij alle hue(r)/
jairgulden sculden chijse(n) rinte(n) pachte(n) opcomi(n)gen en(de)/
vervalle(n) goede beruerl(ijck) ende omberuerl(ijck) te verware(n)/
te mane(n) (et)c(etera) in meliori forma promitt(entes) rat(um)/
salvo iusto calculo cor(am) berghe h(er)meys maii xi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2015-08-13 by Agata Dierick