SAL7385, Act: R°554.1 (997 of 1086)
Search Act
previous | next
Act R°554.1  
Act
Date: 1492-05-28

Transcription

2019-11-23 by kristiaan magnus
Allen den ghenen doen cond dat meester wout(er) henrici/
proefst der kercken van mabuysen in p(rese)ncia heeft geconstitueert/
gesedt volcome(n) macht procuratie en(de) auctoriteyt gegeven/
hee(re)n janne schullincx p(ri)este(r) des goidshuys van sinte/
marien magdalenen onder tcruyce bynnen des(er) stadt hee(re)n/
janne vekenstijl procurator desselfs goidshuys der ordenen(en)/
vand(en) chartroesen lyoene godefroit ende foquet van henegouwe/
aut Alle zijn saken questien ende geschillen die hij alsnu/
uuytstaen(de) heeft alle zijn jairgulden sculden chijsen rinte(n) (et)c(etera)/
te verware(n) te manen teysschen (et)c(etera) in meliori forma/
Componen(di) quitan(ciam) dan(di) cu(m) p(otes)tate substitue(n)di promitt(ens)/
rat(um) renu(n)cian(s) salvo iusto calculo cor(am) eisdem
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-08-14 by Agata Dierick