SAL7385, Akte: R°559.1-V°559.1 (1011 van 1086)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°559.1-V°559.1  
Act
Datum: 1492-06-02

Transcriptie

2019-01-10 door kristiaan magnus
Vand(en) geding(en) die geweest heeft inde banc voir meye(r) en(de) scep(enen) van lov(en)/
tussce(n) meest(ere)n ja(n)ne basin die he(m) als geleyt nae des(er) stat recht hadd tot alle(n)/
den goede have en(de) erve jans wij vand(en) nae t(er) e hadde met br(ieven) vand(er) selv(er)/
stat [gesc(reven) aende(n) meye(r) van] [vacat] hadde doen leve(re)n alle desselfs jans vand(en) de selve goede soe wel alsulk(er)/
sculd(en) als wille(m) parijs wijle(n) wy(n)ne des selfs jans den selve(n) ja(n)ne sculd(ich) blive(n) was/
als dande(r) goed(en) t(er) en(de) den selve(n) willem(me) dach van rechte alh(ier) hadde doen/
besceyde(n) t(er) eend(er) en(de) den selve(n) willem(me) parijs t ontkinen(de) d(er) de(n) selve(n) ja(n)ne vand(en)/
nae sijne(n) meest(er) yet sculd(ich) geblive(n) te sijne t(er) ande(re) Ald(aer) de selve meest(er) jan/
dede lesen sijn vors(creven) beleyt en(de) dairond(er) p(rese)nterde hij te bewijs(en) div(er)se p(or)tien/
van sculde(n) h(ier) na bescr(even) die de selve wille(m) tussc(en) paessce(n) en(de) sinxen(en) die nu/
tussce(n) paessc(en) en(de) sinxen(en) lestled(en) i jaer was bekint hadde in eend(er) rek(en)in alsdan/
gesciet den selve(n) ja(n)ne vand(en) nae sculd(ich) te wesen Hopen(de) waer Te weten yerst/
van geleend(en) gelde xxiiii r(ins)g(ulden) aen hoy xxii(½) st(uvers) Noch van geleend(en)/
gelde viii r(ins)g(ulden) viii st(uvers) Noch i mudde b(onen) va vijf mudde(n) lang(er) erw(iten)/
ii mudde(n) erwite(n) i vat biers voir xiiii st(uvers) Noch aen g(er)ste iii r(ins)g(ulden) Noch/
i peerd d(aer) de vors(creven) meest(er) jan den vors(creven) ja(n)ne vand(en) nae voi(r) boot x goud/
goud(er) gul(den) Noch voir sek(er) weye xxi r(ins)g(ulden) Noch drie hoope(n) erwit(en)/
noch lijsait volle(n) Hopen(de) wair hij die alsoe bewijs(en) const dat in dien/
gevalle he(m) in sijne(n) beleyt die p(or)ceele(n) volg(en) en(de) bijde(n) selve(n) will(e)m daer/
[uut]gewijst soud(en) werdde(n) [voor sijn [de] wettige sculd(en) zijnd(er) scep(enen) br(ieven)] he(m) des gedrag(ende) totte(n) rechte D(aer) teg(en) de vors(creven) will(e)m/
ontkinnen(de) meest(er) jans v(anden) nae p(rese)nterde selve hee(r) [te bewijs(en) zeke(r)] rekeni(n)ge gesciet beg/
des(er) aengaen(de) d(er) merckens d(er) p...? de (contra)rie bevonde(n) was en(de) dat/
de selve wille(m) den vors(creven) ja(n)ne vand(en) nae luttel oft niet sculd(ich) en was/
en(de) soe v(er)re dat meest(er) jan gemerct d(aer) mede doen te vred(en) hadde geweest/
en(de) gestaen willem(me) d(aer) af niet meer te volg(en) maer he(m) d(aer) af ongemoeyt/
te late(n) Wair op beyde p(ar)tien tot hue(re)n thoenis gewijst zijnde beyde de/
selve genoech huer v(er)mete in wed(er)sijde(n) volcome(n) sijn maer tgene dat/
he(m) de vors(creven) meest(er) jan [gelijc] v(er)meete(n) heeft heeft hij het gene gesciet te sijne/
gelijc voe(r) vervat tussce(n) paessche(n) en(de) sinxen(en) en(de) tgene des he(m) de vors(creven)/
wille(m) v(er)met heeft is bij he(m) gethoent inde vasten(en) d(aer) te vo(re)n gesciet/
te sijne Vand(en) welke(n) de scep(enen) van lov(en) dese sake ind(er) stat hande(n)
//
en(de) tott(er) stat t(er)mi(n)a(ci)[en] gesed hebben(de) en(de) trapport/
en(de) oic den thoen aengehort wesen(de) es duytsprake/
[en(de) t(er)min(aci)[e]] vand(er) stad p(ri)mi post int(er)rog(ationem)/
Int(er)rogator(ien) meester jans basijn teg(en) willem(me) parijs
Nagekeken doorKarel Embrechts , kristiaan magnus
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2015-08-14 door Agata Dierick