SAL7385, Act: R°602.1-V°602.1 (1086 of 1086)
Search Act
previous | next
Act R°602.1-V°602.1  
Act
Date: 1492-06-23
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2020-10-06 by kristiaan magnus
Villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovan(iensibus) adduxit/
walterum vanden tymple p(ro)nu(n)c scabinu(m) lovanien(sium)/
ad om(n)ia et singula bona i(m)mobilia et he(re)dita(r)ia joh(ann)is/
de welde filii quond(am) joh(ann)is co(m)morant(is) apud wille/
bringe(n) ubicu(m)q(ue) locoru(m) tam infra lovaniu(m) q(uam) extra/
in p(at)ria braban(tie) sit(a) in mansionib(us) domib(us) curtib(us)/
terr(is) arabilib(us) prat(is) pascuis silvis vineis censu t(re)censa/
redditib(us) et suis p(er)tinen(tiis) univ(er)s(is) pro cert(is) recogni/
tionib(us) et p(ro)missionib(us) conscript(is) in l(itte)ris scabinor(um)/
lovanien(sium) quaru(m) tenor sequitur in hec verba It(em)/
jan de welde sone wijle(n) jans woenen(de)te wille/
bringe(n) in p(rese)ntia heeft genome(n) en(de) bekint genome(n)/
te hebben(e) van woute(re)n vand(en) tymple nut(er)tijt scepen(e)/
te loven(en) thoff desselfs wout(er)s metten huysen hove(n)/
schue(re)n dofhuysen boeg(ar)de en(de) allen ande(re)n toebehoirte(n)/
en(de) oick mette(n) wynnen(de) landen beempden eeusselen totte(n)/
selve(n) hove behoiren(de) soe v(er)re die joffr(ouwe) machtelt wijle(n)/
pynnocx weduwe claes wijle(n) de kersmake(re) inde p(ro)chie/
van willebringe(n) en(de) d(aer)omtr(ent) houden(de) was en(de) huer/
en(de) hue(re)r voirsete(n) wynne(n) en(de) insgelijcx deselve jan/
die ald(aer) tot h(ier)toe gehoude(n) heeft met oick eene(n) beempdeke(n)/
dat v(er)cregen es en(de) de voirwynne oick gehoud(en) heeft/
aen thof gelegen Te houden te hebben en(de) te wynne(n)/
van halfmerte int jair van lxxxvii lestleden/
eene(n) t(er)mijn van tweelf jae(re)n lanck v(er)volgen(de)/
elcx jairs d(aer)enbynne(n) tvoirs(creven) hof metten wynnen(de)/
landen om en(de) voe(r) hondert sacken corens goet/
en(de) payabel wel bereyt met wa(n)ne en(de) vederen/
mat(e) van loven(en) en(de) willebrinsche(n) pacht sesse/
halstere voir elken sack ge(re)kent alle jae(re) s(in)t andries/
messe apostels te betalen(e) en(de) te loven(en) ten huyse en(de)/
opden solde(r) des voirs(creven) wout(er)s te leve(re)n den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde quol(ibe)t ass(ecutu)[m] Ende de voirs(creven) beempde/
en(de) eeussele jairlicx om en(de) voe(r) twintich grijpen
//
te xl pl(a)c(ken) tstuck jairlijcx sinte m(er)tensmesse inde(n)/
wynter te betalen den voirs(creven) woute(re)n vanden/
tymple (et)c(etera) prout h(abetu)r decembr(is) xii ultime p(re)t(er)it(a)/
Et habuit que(re)las hiis int(er)fueru(n)t hove naus(nydere)/
junii xxiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-08-31 by Agata Dierick