SAL7385, Akte: V°236.2 (466 van 1086)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°236.2  
Act
Datum: 1491-12-09

Transcriptie

2019-01-02 door kristiaan magnus
Met vorweerden nochtan al eest dat den selve(n) brieff/
in dier manie(re)n alsoe bekint es dat nochtan alleene/
gesciet es te dier meyni(n)gen want de voirs(creven) (christ)ine/
alsnu een zeke(r) gedinge hangen(de) heeft voe(r) meye(r) en(de)/
scepen(en) van bynckem tegen den voirs(creven) van nyvele/
en(de) sijnd(er) huysvrouwen aengaen(de) zeke(r) injurieuse woerden/
die deselve magriete opd(er) voirs(creven) (christ)ine(n) soe deselve/
(christ)ine hoopte te bewijsen gesproken heeft in gevalle/
oft de voirs(creven) (christ)ine deselve aensprake tonrechte/
gedaen hadde en(de) huers v(er)mets in dien niet/
volcome(n) en mochte ende sij alsoe inden gedinge/
succu(m)beerde en(de) vellich bleeff mette(n) voirs(creven) brieve/
op de goede d(er) selv(er) (christ)inen en(de) hue(re)r moed(er) tocht/
in dien d(aer)aen te verhalen alle costen en(de) lasten van/
rechte ende oick de bet(er)nissen die zij soude hebbe(n)/
moege(n) verbuert vand(er) onrecht(er) clachten op dat/
sij deselve aensprake tonrechte gedaen hadde/
en(de) and(er)s niet cor(am) eisdem
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2015-08-12 door Agata Dierick