SAL7385, Act: V°314.2 (605 of 1086)
Search Act
previous | next
Act V°314.2  
Act
Date: 1492-01-21

Transcription

2021-01-24 by kristiaan magnus
It(em) dese voirs(creven) guedinge es gesciet te dier meyni(n)g(en)/
want de voirs(creven) jacop op heden sijn huys met allen/
sijnen toebehoirten gelegen opde vischm(er)ct te pande/
gestelt heeft aen reyne(re)n van hoelair voir eene(n)/
rinsgulden(en) erff(rinte) ende dat inden name ende van/
wegen des voirs(creven) henr(ix) lares en(de) van welken/
rinsgul(den) de voirs(creven) henr(ic) bekint heeft ende mits des(en)/
bekint de principale pe(n)ningen ontfangen te hebbe(n)/
en(de) den selven jacoppe ende sijn goede voirs(creven) geloeft/
heeft d(aer)aff jairlijcx te lossen en(de) tontheffen en(de) den/
selven rinsgulden(en) van jae(re) te jae(re) te dragen en(de) te/
betalen alsoe in tijts dat de selve jacop noch sijn/
goede d(aer)om niet en sulle(n) wordden gepraemt/
oft beschadicht Dat in alsoe verre deselve/
jacop oft sijn goede om dbelasten vand(en) selve(n) rinsg(ulden)/
enige scade leden oft oic cost oft last van dien/
hadden dat hij in dien gevalle de selve scade/
costen ende lasten d(aer)aen sal moegen verhalen/
ende hem ende sijn goede voirsc(reven) dair mede/
tot zijnd(er) manissen moegen lossen ende ontheffen/
coram eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2015-08-12 by Agata Dierick