SAL7385, Act: V°418.4-R°419.1 (780 of 1086)
Search Act
previous | next
Act V°418.4-R°419.1  
Act
Date: 1492-03-12

Transcription

2019-10-24 by kristiaan magnus
Allen den ghene(n) dat ghijsbrecht scouvlieghe poirte(r)/
van loven(en) in p(rese)ntia heeft geconstitueert he(re)n en(de)/
meeste(re)n ja(n)ne block meest(er) in arten meeste(re)n gheerde/
cyrurgijn vand(er) stede van utricht woenen(de) ald(aer)/
inde strate geheete(n) de oudekercke aut Te mane(n)/
teysschen opte bue(re)n en(de) tontfange(n) en(de) ofts noot zij/
met rechte te v(er)volge(n) te bedingen te wynne(n)/
te v(er)liesen aen ende tege(n) beren pruys en(de) sijn
//
wijff zust(er) meest(er) willems wijle(n) van mondick/
alsulken schult van acht pet(er)s eens te xviii stuv(er)s/
tstuck als deselve wijle(n) meest(er) willem den voirs(creven)/
ghijsbrechte van geleenden gelde duechdelijck/
sculdich bleve(n) es nae dat deselve meest(er) willem/
alh(ier) ter scolen gelegen hadde ende aen en(de) op goede/
die deselve wijle(n) meest(er) willem acht(er)gelate(n) heeft/
en(de) die de voirs(creven) sijn zust(er) en(de) hue(r) man als sijn erfg(enamen)/
aenveerdt hebben alle questien en(de) gescillen d(aer) uuyt/
spruyten(de) (et)c(etera) te conteste(re)n (et)c(etera) Componen(di) quitan(ciam) dan(di) (et)c(etera)/
cete(r)aq(ue) promitt(ens) rat(um) ac releva(r)e inde(m)pnes suos/
p(ro)cu(r)atores de one(re) sat(is)dan(di) salvo iusto calculo cor(am)/
absoloens nausnydere martii xii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-08-13 by Agata Dierick