SAL7385, Act: V°446.3-R°447.1 (829 of 1086)
Search Act
previous | next
Act V°446.3-R°447.1  
Act
Date: 1492-03-29

Transcription

2019-10-08 by kristiaan magnus
It(em) jan vande(n) bloke woenen(de) te wackersele heeft geloeft/
dat hij de pe(n)ni(n)gen comen(de) vand(er) afquiti(n)gen van eend(er) croene(n)/
te xxiiii stuv(er)s drie pl(a)c(ken) voe(r) den stuv(er) erffelijck mette(n) v(er)loepe/
van dien die jan wijlen cleynart woenen(de) ten ynde neve(n)/
de capelle aldair inde p(ro)chie van werchte(r) voe(r) scepen(en) van/
loeven(en) en(de) met scepen(en) brieven van loeven(en) vand(er) daet/
xiiii[c] lxxxvi febr(uarii) xix bekinde m(ar)grieten staes weduwe/
jans wijlen huene Welke erfrinte de selve weduwe/
met hue(re)n testame(n)te vand(er) daet xiiii[c] xc nove(m)br(is) xiii/
dair notar(is) aff was her arnt huene prieste(r) gelaten heeft/
onder den ande(re)n den wettigen kinde(re)n des voirs(creven) jans/
ende lijsbette(n) zijnd(er) werdynne(n) te weten(e) janne katlijne(n)/
lijsbetten en(de) m(ar)grieten die zij nu hebbe(n) oft bij aventue(re)n/
namaels [tsamen] hebbe(n) sulle(n) beke(re)n sal ende aenleggen totter/
selv(er) zijnd(er) en(de) zijnd(er) werdynne(n) kinde(re)n behoeff en(de) p(ro)fijte
//
in goeden erfgoeden ende gronden van erven boven alle/
co(m)me(re)n dair uutgaende weert zijnde de voirs(creven) croene erff(elijck)/
ende dat de selve kinde(re) oft ande(r) in hue(re)n name ende/
tot hue(re)n behoeff soe wel tot behoeff der gheenre die/
nu zijn als der gheend(er) die de selve gehuysschen/
namaels tsamen meer zullen moegen crijgen navolgen(de)/
den selven testamente gegoet ende gevesticht sullen/
wordden inde selve goede Heeft voirt geloeft dat/
hij dit al aldus doen sal ende oic volcome(n) cleernisse/
ende c(er)tificatie dairaff bringen alhier den rechte/
genoech zijnde al ten langsten binnen drie weken/
naistcomen(de) Inde est fideiussor eius tamq(uam) pri(n)/
cipalis henricus de raveschote f(a)c(to)r goreloru(m) co(m)mora(n)s/
lovanii quam ip(s)e joh(ann)es exinde promisit relevare/
indempnem cor(am) berghe tymple martii xxix
ContributorsKarel Embrechts , kristiaan magnus , Mi-Je Van Gils
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2015-08-13 by Agata Dierick