SAL7385, Act: V°458.2-R°459.1 (847 of 1086)
Search Act
previous | next
Act V°458.2-R°459.1  
Act
Date: 1492-04-04
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2018-10-22 by kristiaan magnus
Villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovanien(sibus) adduxit/
engelbertu(m) egnoy ad om(n)ia et singula bona i(m)mo(bili)[a]/
et he(re)ditaria joh(ann)is de hanswijck ubicu(m)q(ue) locoru(m) ta(m)/
infra lovaniu(m) q(uam) extra in p(at)ria braban(tie) sit(a) in ma(n)sionib(us)/
domibus curt(ibus) t(er)ris ar(abilis) prat(is) pascuis silvis vineis/
censu trecensa redditibus et suis p(er)tinen(tiis) univ(er)sis/
pro adimpletione c(er)te t(er)minationis opidi cui(us)/
tenor sequitur in hec verba Nae dien dat engelbert/
egnoy te meer stonden bijd(en) raide vand(er) stadt dair/
sake ende p(ar)tien tusschen hem ende je(n)nijn va(n) hanswijck/
bij scepen(en) vo(n)nesse t(er) manissen smeyers aengaen(de) zeke(r)/
scepen(en) brieve(n) van loeven(en) die de selve engelbert opden/
selven je(n)nijn spreken(de) heeft versonden zijn en(de) pri(n)cipalijck/
alsnu versocht heeft dbeslicht vand(er) selv(er) saken nae/
dat d(aer)aff p(ar)tien in wed(er)sijden ten voirgaen(de) daghe va(n)/
rechte hue(r) questie van dien voe(r) den selve(n) raide opgedae(n)/
hadden ende elc sijn reden(en) ende motiven van zijnd(er)/
meyni(n)gen gealligeert ende de selve je(n)nijn soe hij/
seyde niet en compareerde noch des gade en sloech/
want hij de ghene was die met scepen(en) brieven
//
aen hem v(er)obligeert zijnde meer delay en(de) tverli(n)gen/
sochte dan dexpeditie Soe heeft arnt van hove borg(er)meest(er)/
t(er) p(rese)ntien van enigen vanden scepen(en) ende raidsluden/
geconsenteert den selve(n) engelberde met zijne(n) scepen(en)/
brieve(n) sijn recht te vervolgen nae dbegrijp en(de) uutwijse(n)/
vanden selven zijne(n) scepen(en) brieve(n) in (con)silio opidi p(rese)ntibus/
dicto arnoldo vanden hove burg(imagistr)[o] duffle lyefkenrode/
scabinis et plu(r)ibus aliis de (con)silio aprilis xiii li(br)[o] xc/
et h(ab)uit que(re)las hiis int(er)fueru(n)t berghe hove/
aprilis quarta
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2015-08-13 by Agata Dierick