SAL7385, Act: V°48.4-R°49.1 (96 of 1086)
Search Act
previous | next
Act V°48.4-R°49.1  
Act
Date: 1491-07-25

Transcription

2018-06-17 by kristiaan magnus
It(em) es vorwerde en(de) ond(er)sproke(n) dat de voirs(creven) gehuysschen/
van desen daige voirtaene alle halve jae(re) tvoirs(creven) mudde/
rogge(n) af sullen moegen legge(n) ende quijten wa(n)neer dat he(n)
//
gelieft ende dan met halven pachte moege(n) gestaen ende in/
gevalle sij thalf jair over laten gaen sond(er) afquite(n) sullen sij/
gehouden sijn den pacht vand(en) geheelen jae(r) te betalen cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2015-08-07 by Agata Dierick