SAL7385, Act: V°78.2 (161 of 1086)
Search Act
previous | next
Act V°78.2  
Act
Date: 1491-08-26

Transcription

2020-10-01 by kristiaan magnus
It(em) meest(er) jan vive(n)giez heeft geloeft jouffr(ouwe) katlijne wed(uwe)/
pet(er)s wilen van over dijle drie r(ins)g(ulden) te xx stuv(er)s tstuck/
goets gelts half te bamesse naistcomen(de) en(de) half s(in)[te] m(er)te(n)s(mes)s[e]/
d(aer) nae te betalen(e) quolibet ass(ecu)[tu(m)] Met conditie(n) oft hij den/
yersten t(er)mijn liet ov(er)gaen sonder betalen dat dan al/
gevallen sal sijn ende dat de voirs(creven) jouffr(ouwe) d(aer) voe(r)/
sal moeghen gaen panden sonder voirder recht te/
versuecken(e) cor(am) buetsele burg(imagistr)[o] augusti xxvi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2015-08-07 by Agata Dierick