SAL7386, Act: R°137.2 (271 of 932)
Search Act
previous | next
Act R°137.2  
Act
Date: 1492-10-02

Transcription

2019-09-03 by Jos Jonckheer
Want jan vand(er) bruggen geheete(n) mette(n) gelde als/
geleydt nae des(er) stadt recht voir sijn wettich gebreck/
uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(en) tot allen den/
goeden beyde have ende erve jans van hoeye soe/
wair die gelegen sijn ind(er) stadt van loven(en) oft bi(n)ne(n)/
d(er) vrijheyt d(er) selv(er) hem met ja(n)ne berain vorste(r) va(n) des(er) stadt alle deselve goede behoirlijck heeft doen/
leve(re)n ende den selve(n) ja(n)ne van hoeye dach van/
rechte te compare(re)n inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en)/
van loven(en) oft hij hem dair tege(n) hadde willen oppone(re)n/
doen besceyden Dair hij niet comen en es noch procur(ator)/
van sijne(n) wegen den voirs(creven) geleydden altijt compare(re)nde/
en(de) trecht voirt versueken(de) Soe v(er)re dat de scepen(en)/
t(er) manissen smeyers nae dat hen bij cleernissen willems/
claes oick vorst(er)s van des(er) stadt ind(en) name en(de) van/
wege(n) des voirs(creven) jans berains behoirlijck gebleke(n) heeft/
de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach besceydinge gesciet te sijne/
gewesen hebben voir een vonnesse wair de wed(er)p(ar)tie/
des voirs(creven) geleydde(n) nyet en compareert voe(r) de(n) opstaen(e)/
smeyers en(de) d(er) scepen(en) datmen den selve(n) geleydden/
houde(n) soude inde macht van sijne(n) beleyde scepen(en)/
br(ieven) en(de) leveri(n)ge alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) come(n) es in/
sca(m)pno octobr(is) s(e)c(un)da
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-03-21 by Jos Jonckheer