SAL7386, Act: R°2.1 (2 of 932)
Search Act
previous | next
Act R°2.1  
Act
Date: 1492-06-25

Transcription

2016-02-07 by Jos Jonckheer
It(em) de voirs(creven) gelufte es geschiet te dier meyni(n)g(en) dat d(aer)mede/
gelost en(de) afgequijdt sullen zijn ende bliven alsulke(n) xxiiii/
stuv(er)s erffelijck vallen(de) ultima decembr(is) als de voirs(creven)/
lod(ewijc) met scepen(en) brieve(n) van loeven(en) heffende es op huys ende/
hoff metten toebehoirten den voirs(creven) janne bollens toebehoiren(de)/
gelegen te schoe(re) binnen de vrijheyt van loeven(en) tussche(n) de goede/
pauwels meys ter eenre ende yden bollens t(er) ande(re) zijd(en)/
Behalven dat de selve lod(ewijc) sijn scepen(en) brieve(n) vande(n) selven/
xxiiii stuv(er)s erff(elijck) in huer(er) macht behoude(n) sal tott(er) tijt toe/
dat de voirs(creven) xvi croenen geheelijck betaelt zulle(n) zijn/
Ende die geheelijck volbetaelt zijnde sal hij de selve/
brieven casse(re)n ende te nyeute doen ende die den voirs(creven)/
janne bollens gecasseert ov(er)leve(re)n cor(am) eisdem
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2015-07-20 by Jos Jonckheer