SAL7386, Act: V°14.1 (22 of 932)
Search Act
previous | next
Act V°14.1  
Act
Date: 1492-07-02

Transcription

2019-09-03 by Jos Jonckheer
Nae dien bijden raide vand(er) stadt comen zijn/
her jan calatijn prieste(re) ond(er)p(ro)chiaen der kercken va(n)/
s(in)te pet(er)s in des(er) stadt en(de) joes vrancx briede(re)/
exhibe(re)nde aldair een procu(r)atie der stadt van/
antwerpen ond(er) den zegel ten saken d(er) selv(er)/
stadt vand(er) daet xiiii[c] xcii xxvii novembri/
dairmede jacob vand(en) bloke wissele(re) d(er) selv(er)/
stadt van antwerpen hen ende elcke(n) van hen/
mechtich gemaict hadde van zeke(re)n guedingen/
van zijne(n) wege(n) te moegen doene van eene(n) huyse/
gelegen inde steenstrate bij he(m) vercocht henr(icken)/
vande(n) doirne mesmake(re) en(de) katlijne(n) van mole(n)beke/
zijnd(er) huysvrouwen ind(er) mate(n) deselve p(ro)cu(r)atie dat/
uutwijsde Exhibe(re)nde voirt een zeke(re) missive bijd(er) selv(er)/
stadt van antw(er)pen aen dese stadt gescreve(n) inhouden(de)/
hoe dat hij jacop henr(icken) vand(en) doirne mismake(re) v(er)cocht/
hadde een huys bynne(n) des(er) stadt gelege(n) d(aer) inne hij/
de(n) selve(n) mits d(er) o(n)mechtich(eit) zijnd(er) lede(n) met speciaeld(er)/
p(ro)cu(r)atien in dien beg(er)den te goede(n) Ende want deselve/
jacop soe o(n)mechtich was en(de) cranck zijnd(er) lede(n) dat hem/
sond(er) perikel van zijne(n) live niet moegelijck en wae(re) de/
guedinge alhier te doen(e) soe dat soude moegen/
behoeve(n) ind(er) mate(n) deselve wethoude(re)n van antw(er)pen/
dat oick c(er)tificeerde(n) Soe beg(er)den deselve wethoude(re)n/
va(n) antw(er)pen oick de voirs(creven) procur(eur)s dat d(er) stadt/
believe(n) woude gem(er)ct den noot saken voirs(creven) te con/
sente(re)n beloeve(n) en(de) te aucto(r)ize(re)n de voirs(creven) gued(inge)/
bijden voirs(creven) he(re)n ja(n)ne en(de) joese te moege(n)/
gescieden stade g(ri)pen(e) in ald(er) manie(re)n oft deselve/
jacop vande(n) bloke die selve in p(er)sone gedaen/
hadde Es bijd(er) selv(er) wet hierop int lange/
geleidt sijnde gem(er)ct den reden(en) voirs(creven) geconsen(te)ert/
en(de) geottroyeert tsgheens des voirs(creven) steet in ald(er) forme(n)/
en(de) manie(re)n voirs(creven) gedae(n) en(de) geacht(er)volght te wordde(n)/
Act(um) in (con)silio opidi julii s(e)c(un)da
ContributorsWalter Winnelinckx , Inge Moris
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-08-06 by Jos Jonckheer