SAL7386, Act: V°259.1-R°260.1 (506 of 932)
Search Act
previous | next
Act V°259.1-R°260.1  
Act
, de akte begint in het Diets en eindigt in het Latijn
Date: 1493-01-09
Languages:Nederlands,Latinum

Transcription

2019-09-22 by Jos Jonckheer
It(em) will(el)mus obrechts renu(n)tians ten bijsijne ende met/
wille weten(e) ende consente van marien sjonghen zijnd(er) moed(er)/
dien zij heeft behouden van meeste(re)n jacoppe wijlen obrechts/
meest(er) in arten ende scolast(er) in zijnd(er) der kercken van sint/
jacops opde byest ende oic met (con)sente van meeste(re)n ja(n)ne/
van wemeldingen gelicentieert inden gheesteliken rechte/
ende he(re)n pet(er)s dillen priest(er)s capellaens der kercken/
van sinte peters te loeven(en) als executeurs gedeputeert/
vanden eerwerdigen hee(re) m(ijn) hee(re) den rectoir vand(er) eerw(er)dig(er)/
univ(er)siteyt der stadt van loeven(en) vande(n) testame(n)te/
ende utersten wille des voirs(creven) wijlen meest(er)s jacops/
obrechts nae de doot meest(er)s ancelmi wijlen van/
welmont meesters joos van bouchout en(de) meesters/
gielis boote wijle(n) executeurs vanden selve(n) testame(n)te/
ende inde stat der zelv(er) affirme(re)nde dat die es/
gesciet inden meesten orboe(re) ende p(ro)fijte vand(en) selve(n)/
willem(me) In p(rese)ntia heeft gelaudeert geapprobeert en(de)/
geconfirmeert ende mits dese(n) laudeert approbeert en(de)/
confirmeert pro se et suis succesoribus tot behoeff/
van stasse rabs en(de) jouffr(ouwe) katlijne(n) loenijs zijns/
wijfs ende huer(er) erven en(de) nacomeli(n)gen alsulke(n)/
erfuutgevi(n)ghe alse de voirs(creven) marie zijn moeder/
met katlijnen obrechts zijnd(er) zust(er) den selve(n) stasse/
en(de) zijnd(er) werdynne(n) gedaen hebben voir scepen(en)/
van loeven(en) octobr(is) xxv a(n)no xci en(de) met scep(enen)/
brieven van loeven(en) dair desen aen gehangen es/
vanden huyse ende hove metten gebruycke vand(en)/
putte aldair ende den toebehoirte(n) gelegen inde/
coestrate tussche(n) de goede pet(er)s wijle(n) beyardts/
t(er) eenre ende de goede behoiren(de) tott(er) herbergen/
van vileer t(er) ande(r) zijden Gelovende met (con)sente/
approbatien als voe(r) voir hem sijne(n) erve(n) en(de)/
nacomeli(n)gen dairtegen nu(m)mermeer te doene/
oft yetsyet te attempte(re)n p(er) se aliu(m) vel alios
//
quovis quesito colore Sed semp(er) exinde dict(is) eustatio/
et eius uxori exinde sat(isfacere) et war(andizare) siquid prout d(i)c(t)a/
sua soror hoc fecit in dict(is) l(itte)ris scabinalibus sup(er) eisd(em)/
bonis ad opus eoru(n)d(em) eustatii et eius uxoris cu(m) de(bi)[ta] eff(estucati)[one]/
modo debito renu(n)tian(s) prout ip(s)is co(n)iugibus et eoru(m) succ(esoribus)/
modo debito possit valere Tamen sub (con)ditio(n)ibus distincte/
o(m)nibus et alteratio(n)ibus exinde hodierna die int(er) ip(s)as/
p(ar)tes cor(am) scabinis lovanien(sibus) passat(is) cor(am) borch bouchout/
januarii ix
ContributorsWalter Winnelinckx , Agata Dierick
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-10-30 by Jos Jonckheer