SAL7386, Act: V°389.2-R°390.1 (717 of 932)
Search Act
previous | next
Act V°389.2-R°390.1  
Act
Date: 1493-03-29

Transcription

2020-01-09 by Jos Jonckheer
Item ende mits des(er) sal meest(er) jacop m(ijn) hee(re) de(n) tresorier/
transporte(re)n met rechte dactie vanden twee gulden
//
croene(n) lijfpen(sien) met allen acht(er)stelle der zelver en(de) costen d(air)op/
geloopen dair voe(r) de voirs(creven) goede met beleyde en(de) rechte van/
loeven(e) vervolcht wae(re)n totter execucie(n) toe incluys Ende/
meest(er) jacop sal sonder zijne(n) cost zijn actie vande(n) selve(n) goede(n)/
ende de guedinghe die hij d(air) af ontfangen heeft transporte(re)n/
in hande(n) des voirs(creven) hee(re)n diericx voir hof en(de) hee(re) dair die gelegen/
zijn ter and(er) zijden sal her dierick tot zijns selfs coste meeste(re)n/
jacoppe zijn voirs(creven) drie mudden tarwen erfspachts opde voirs(creven)/
goeden die int lange met hue(re)n stucken ende regenoete(n) gespecificeert/
sullen wordde(n) besetten voir hof en(de) hee(re) voirs(creven) en(de) m(ijn) hee(re) de/
tresorier heeft gelooft henricke zoeten en(de) pete(re)n da(m)moede in dien/
te hebben dat zij huer recht en(de) actie die zij opde voirs(creven) goede/
hebben moegen met beleyde duarie(n) oft anderss(ins) quijtscelde(n)/
zullen opde voirs(creven) goede soe verre die p(re)judice(re)n soud(en) moege(n)/
ende hinderlijck wesen den voirs(creven) drie mudde(n) tarwen erfel(ijck)/
cor(am) eisdem
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-06-06 by Jos Jonckheer