SAL7386, Act: V°410.2-R°411.1 (754 of 932)
Search Act
previous | next
Act V°410.2-R°411.1  
Act

Transcription

2020-10-23 by Jos Jonckheer
Item wouter wellens woenen(de) tov(er)loe heeft/
geloeft jouffr(ouwe) katlijnen van meenssele/
beghijne elf rinsgulden(en) te xx stuv(er)s tstuck en(de)/
xvi stuv(er)s drie schilde te xiiii st(uvers) tstuck zesse/
mudde(n) havere(n) een mudde g(er)sten een mudde en(de)/
vi halste(re)n rocx cuiusl(ibe)t g(ra)ni pag(abilis) cu(m) va(n)no me(n)s(ur)[e]/
lovan(iensis) ende een zister erwijten te betalen(e) te weten(e)/
de voirs(creven) drie schilde ende de tweedeele vand(en)/
elf rinsg(ulden) xvi stuv(er)s ende oic de tweedeele(n)
//
vanden voirs(creven) greyne tusschen dit ende bamisse naistc(omende)/
oft ombegrepen s(in)[te] m(er)tensmesse d(air)nae ende tsurplus/
s(in)[t] jansmesse d(air) naistvolgen(de) quolibet ass(ecu)[tu(m)] Ende/
t(er) meerd(er) vesticheyt vander selve(r) betalingen vanden voirs(creven)/
yersten t(er)mijne heeft de voirs(creven) wouter der voirs(creven)/
beghijnen in handen gestelt alle de vruchte(n) nu t(er)tijt/
staende opde gronde vand(er) hoeven dair hij nu/
woenachtich es derselv(er) beghijnen en(de) hue(re)n medeplege(r)s/
toebehoiren(de) alsoe verre als zijn gedeelte van dien/
vruchten gedraecht cor(am) bouchout naen aprilis xix
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-03-23 by The Administrator