SAL7386, Act: V°522.1-R°523.1 (912 of 932)
Search Act
previous | next
Act V°522.1-R°523.1  
Act

Transcription

2020-10-23 by Jos Jonckheer
Item pet(er) vander straten dieme(n) heet feye jan ouderogge/
janssone jan de clerck jan borne ende henrick van/
mechelen alle woenen(de) ts(in)[te] pet(er)srode in p(rese)ncia hebben/
genome(n) ende bekint genome(n) te hebben indivisim et i(n)differe(n)t(er)/
van he(re)n arnde wijten p(ri)este(r) proeft des goidsh(uyse) van p(er)cke/
de groote thiende van s(in)te pet(er)srode den selve(n) goisdh(uyse)/
toebehoiren(de) Te houden te hebben ende te gebruycken/
van s(in)t jansmisse nu naistcomen(de) een jair lanck om/
ende voe(r) drientseventich mudde(n) rocx en(de) tweenseve(n)tich/
mudden even(en) cuiuslibet g(ra)ni boni et pag(abilis) cu(m) va(n)no et/
pe(n)na b(e)n(e) p(re)parati me(n)sure lovan(iensis) alsulcke(n) greyn als/
vanden selver thiende(n) come(n) sal ende te p(er)cke ts(in)[t]/
andriesmisse te leve(re)n opde(n) spyker ald(air) t(am)q(uam) ass(ecutu)[m]/
Item de voirs(creven) thiendeners sullen gehoude(n) wese(n) te/
betalen(e) te paeschen de(n) voirs(creven) m(ijn) hee(re) de(n) proeft voir/
alsulcke(n) stroo en(de) hoey alsmen gewoenlijck es de(n) voirs(creven)/
goidsh(uyse) te leve(re)n dertich r(ins) g(ulden) te xx st(uvers) tstuck t(am)q(uam) ass(ecutu)[m]/
Item insgelijcx zullen zij den p(er)soen rode betalen/
vand(er) pachte ende thiend(en) en(de) in afslaghe van dien/
xvi mudden rocx ende xii mudden even(en) Ende/
noch alle rechten als de selve p(er)soen gewoenlijck/
es geweest te hebbe(n) ende van oudts gehadt heeft/
sonder afcortten van des voirs(creven) steet tamq(uam) ass(ecutu)[m]/
Item sulle(n) de selve thiendeners sculdich zij(n) te leve(re)n/
den wynne van mijne(n) hee(re) van p(er)cke woenen(de) te/
rode voirs(creven) op thof des voirs(creven) he(re)n van p(er)cke woenen(de)/
vijftich mandelen rugge(n) stroes Item men sal de/
voirs(creven) thiendeners cortsel doen van hagelslaghe orloge(n)/
ende anders gelijck h ande(re) he(re)n en(de) p(re)laten doen/
zulle(n) tot ons(er) liever vr(ouwen) lichtmisse toe en(de) niet
//
lange(r) behalven dat zij de selve scade mijne(n) voirs(creven) hee(re)/
cundigen sullen bynne(n) vier daigen dairnae Ende alle/
dese vorweerden (et)c(etera) cor(am) boechout naen junii xix
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-03-23 by The Administrator