SAL7387, Act: V°2.3 (1 of 881)
previous | next
(only transcribed acts)
Act V°2.3  
Act
Date: 1493-06-25

Transcription

2018-12-09 by kristiaan magnus
Item want de voirs(creven) vier pet(er)s erfelijck spruyten(de) comen uuyten/
rechte ende gedeelte dat de voirs(creven) willem goetdaichs hadde in/
zeke(r) leen goede(n) gebleven ende verstorven van laureyse wijlen/
vanden broeke gelegen te holede dairaf des voirs(creven) willems van/
kermpt weerdynne die oick een deel dair inne hadde met/
desselfs willems goetdaichs consente totte(n) geheel ontfange/
come(n) es ende alzoe mits desen de geheele leene voirs(creven) den/
selve(n) gehuysschen nu sculdich zijn toe te behoe(re)n Soe heeft/
gelooft de voirs(creven) willem goetdaichs hem d(aer)af altijt genoech/
te doene si quid ende van zijne(n) gedeelte en(de) recht he(m)/
gerecht warant te zijn ende tegen eene(n) yegelijcke(n) die hen/
die met rechte afwynne(n) oft ontrecken woudde te recht inne/
te stane cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-01-18 by kristiaan magnus