SAL7387, Akte: R°114.2-V°114.1 (200 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°114.2-V°114.1  
Act
Datum: 1493-09-19

Transcriptie

2019-01-02 door kristiaan magnus
Nae dien jacop wittema(n) als procur(eur) wille(m)s/
lobbe inde banc voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en)/
bij zijne(n) gelev(er)den voirspreke heeft doen lesen/
een missive d(aer)mede jan vrancx als poirte(r)/
van loeven(en) hem heeft doen uuytscriven uter/
hachte(n) d(aer) inne willem lobbe oic poirte(r) he(m)/
hadde doen setten inde banck te campe(n)hout/
r(e)sorte(re)nde ten hoode en(de) aende he(re)n van uckele/
en(de) d(aer)toe zeke(r) hoetvo(n)niss(en) d(er) selv(er) he(re)n inde/
banck voirs(creven) geutent ende want de selve/
jan vrancx noch procur(eur) van sijnen wegen/
niet geco(m)p(ar)eert en es op heden als ten v(er)streken(en)/
/ daige van rechte soe v(er)socht de selve pr(ro)cur(eur)/
die hem te rechte p(rese)nteerde wair hij niet/
en comp(ar)eerde vand(er) selv(er) saken die mits den/
hootvo(n)nisse voirs(creven) ald(aer) gehacht was tre(n)voy/
hopen(de) dat alsoe behoirde Soe hebben de scep(enen)/
van loeven(en) h(uer)op gemae(n)t zijnde gewijst met vo(n)niss(en)/
gelieft den selve(n) procur(eur) oft willem(me) dese p(rese)ntatie/
te doen(e) tekenen dat zij dat doen moegen/
en(de) hebben zij voird(er) gebreck dat zij dat volge(n)/
aenden borg(er)meest(er) in scampno septe(m)br(is) xix
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-02-11 door kristiaan magnus