SAL7387, Act: R°131.2-V°131.1 (232 of 888)
Search Act
previous | next
Act R°131.2-V°131.1  
Act
Date: 1493-10-03

Transcription

2019-01-12 by kristiaan magnus
Want henry de heymo(n)niez als geleyt nae des(er)/
stadt recht voir sijn wettich gebreck uuyt crachte/
van scepen(en) br(ieven) van loeven(en) tot allen den goeden/
beyde have ende erve he(re)n jans ende henr(ix) de/
lamo(n)t gebruede(re)n priest(er)s soe wair die gelegen sijn/
hem met brieve(n) van des(er) stadt gescr(even) aend(en)/
meye(r) van orp le grand oft zijnen stadthoude(r) te/
noderwez alle de selve goede behoirlijc heeft doen/
leve(re)n ende den voirs(creven) gebruede(re)n dach van rechte/
te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck voir meye(r) ende scep(enen)/
doen besceyden oft zij hen d(aer)tegen hadden wille(n)/
oppone(re)n Ald(aer) zij op heden als ten verstreken(en) daige/
niet geco(m)p(ar)eert en zijn noch nyema(n)t van hue(re)n wege(n)/
ende willem(me) van leefdale als p(ro)cur(eur) des voirs(creven)/
henr(y) de heymo(n)niez co(m)p(ar)e(re)nde ende trecht voirt/
versueken(de) soe verre dat de scepen(en) van loeven(en)/
/ t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen behoirl(ijc) gebleken heeft/
bij resc(ri)pte jans del vesque meyers [vacat]/
de voirs(creven) leveri(n)ge ende dach besceydinge gesciet te/
zijne gewesen hebbe(n) voir een vo(n)nisse Wair de wed(er)/
p(ar)tie des voirs(creven) geleydd(en) niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(en)/
smeyers ende der scepen(en) datmen den selven geleydden/
vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde macht van/
zijnen beleyde scepen(en) brieve(n) ende leveri(n)ge alsoe/
verre alst noch voir scepen(en) comen es in scampno/
octobr(is) t(er)cia
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-12 by kristiaan magnus