SAL7387, Act: R°148.2 (255 of 886)
Search Act
previous | next
Act R°148.2  
Act
Date: 1493-10-16

Transcription

2019-01-14 by kristiaan magnus
It(em) buyten en(de) bove(n) den deylinge(n) voirscr(even) staen tussce(n) de vors(creven) p(er)sone(n) te alnoch te deylen/
alsulken lande(n) alse sij liggen(de) hebben inde p(ro)chie van he(re)nt in vier stucke(n) dierste/
houden(de) twee dach(mael) dand(er) drie dach(mael) tderde een dach(mael) en(de) tvierde vijf vie(re)ndeel/
nae beg(ri)p van zeke(re)n deyling(en) d(aer) mede hen die onlanx tege(n) mag(ri)ete(n) van b(er)lair/
hue(re)r moeyen en(de) hue(re)n kinde(re)n aengedeylt en(de) gebleve(n) zijn Ende noch de helicht van/
alsulke(n) rinte(n) alse hue(r) vord(er)s gecreg(en) hebben op zeke(r) goide te marilles voirt de/
twee sacken cor(ens) erflic ts(in)te pet(er)s rode op seke(r) goide d(er) kind(ere)n vand(en) bossche ald(aer)/
Van welken goiden rinte(n) en(de) pachte(n) de voirs(creven) gesuste(re)n en(de) hue(r) mo(m)bore(n) de p(ro)fite(n) te/
gelijke heffen en(de) trecken sullen die te gelijke v(er)volge(n) en(de) de laste(n) d(aer)af te gelijke ding(en)/
tot dat sij d(aer) af und(er)linge v(er)scheide(n) zullen sijn oft and(er)s v(er)accordeert wesen cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus