SAL7387, Act: R°152.2-V°152.1 (263 of 886)
Search Act
previous | next
Act R°152.2-V°152.1  
Act
Date: 1493-10-16

Transcription

2019-01-14 by kristiaan magnus
Vander questien gecomen bijden raide vand(er) stadt/
tusschen raese van graven t(er) eend(er) ende g(er)de geerijs/
briede(r) t(er) and(er) zijden ald(aer) de voirs(creven) raes die gheerde/
voirs(creven) ontboden hadde hem eyschte vii mudden corens/
van seke(re)n pechtingen van landen gelegen aenden alboom/
buyte(n) der wijng(ar)tporten in twee stucken de welke/
de selve gheert tege(n) hem genome(n) hadde des nu/
te m(er)te naistcomen(de) twee jair zijn sal eenen t(er)mijn/
van zesse jae(re)n elcx jairs als voe(r) om seven mudden/
d(er) maten van loeven(en) bege(re)nde alsoe betalinge vand(en)/
yersten jae(r) en(de) den selve(n) g(er)de d(aer)toe met rechte bedwo(n)ge(n)/
/ te hebben(e) Dair tegen de voirs(creven) gheert be/
kynnen(de) genoech de pechtinge seyt ond(er) dande(r) dat/
vorweerde was tusschen hem ende den selven/
raese ten tijde van sijnd(er) nemi(n)gen dat hij ten/
yersten jae(r) gheenen pacht geven en soude gem(er)ct/
dat hij de voirs(creven) lande brake aenveerdt hadde geven(de)/
tselve raise voirs(creven) tzijnd(er) eedt oft hij p(rese)nteerde/
selve dien te doene dat de vorw(er)de alsulk was/
Welcken eedt de voirs(creven) raes ae(n)nam en(de) p(rese)nteerde/
te doene dat d(aer) van noyt v(er)maent en was oft/
besund(er)[t] bevorweert dat hij vand(en) yersten pachte/
niet bet(alen) en soude Es get(er)mineert en(de) uutgesprok(en)/
bij den selven raide soe v(er)re raes den gedeylden/
eedt dade dat in die(n) gevalle de voirs(creven) gheert/
gheerijs hem sculdich soude zijn de(n) geeyscht(en) pacht/
vand(en) voirs(creven) yersten jae(r) te betalen(e) in cons(ilio) opidi/
octobr(is) xvi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus