SAL7387, Act: R°165.4-V°165.1 (285 of 882)
Search Act
previous | next
Act R°165.4-V°165.1  
Act
Date: 1493-10-30

Transcription

2019-01-26 by kristiaan magnus
Item peet(er) de hane sone wijlen peet(er)s woenen(de)/
te buetsele in p(rese)ntia heeft genome(n) en(de) bekint/
genomen te hebben(e) van robb(er)de de huy als/
rintm(eeste)r des godshuys van rameye die tselve/
alsoe bekint uuytgegeven te hebben al alsulcke/
thiende beempd(en) derde schoefs en(de) hellicht wy(n)ne(n)/
/ met oick thien dach(mael) lants te aerde paulo als/
tselve godshuys ald(aer) liggen(de) heeft [te houd(en) te hebben(e) en(de) te gebruyken(e)] van halfm(er)te/
naistcomen(de) eenen t(er)mijn van xii jae(re)n lanck/
due(re)nde deen nae dand(er) sonder middel vervolgen(de)/
elcx jairs d(aer)enbynnen te weten(e) dierste vie(r) jae(re)n/
d(aer)aff om en(de) voe(r) achtien sacken corens pag(abilis) cu(m)/
va(n)no mate van thienen alsulk grain als vand(en)/
selve(n) goed(en) jairlijcx come(n) sal dande(r) vier jae(re)n/
d(aer)nae elcx jairs om en(de) voe(r) xxii gelijke sacken/
corens d(er) mate(n) [en(de) pacht] voirs(creven) ende de vier leste jae(re)n/
elcx jairs om en(de) voe(r) xxvi thiensche sacken al/
pacht [van] en(de) mate(n) [va(n) thien(en)] voirs(creven) Alle jae(re) s(in)[te] andries(mis)s[e]/
te bet(alen) en(de) te buetsele voirs(creven) te leve(re)n quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)]/
ende noch h(ier)enboven elcx jairs den voirs(creven) t(er)mijn/
lanck due(re)nde om en(de) voe(r) drie peet(er)s te xviii/
stuv(er)s tstuck en(de) ii(½) stuv(er)s alle jae(re) s(in)[t] jansmisse/
bap(tis)[te(n)] te betalen(e) quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] Item es vorweerde/
dat de voirs(creven) peet(er) ten lesten jae(re) van zijnd(er) pechti(n)g(en)/
vand(en) voirs(creven) landen sal besaeyt laten ii(½) boende(re)n/
lants ende sullen mits desen alle voir pechti(n)g(en)/
tot desen daige toe gebuert het zij voir wet van/
thienen oft eld(er)s te nyeute wesen behalve(n) den/
pachten en(de) rinten den selve(n) godshuyse s(in)[t] andries(mis)s[e]/
naistcomen(de) v(er)schijnen(de) uuyt sak(en) vand(en) selven/
voir pachtingen Item es oic vorweerde dat de/
voirs(creven) robbeert alsoe vele doen sal aen m(ijn) vr(ouwe)/
des voirs(creven) godshuys dat hij den selve(n) wynne/
en(de) pechtene(r) sal doen hebben tot desselfs pechtene(re)n/
coste behoirl(ijcke) brieve(n) d(aer) mede hem dese pechtinge/
he(m) geauctorizeert sal werdd(en) vand(er) selv(er) vrouwe(n)/
en(de) hue(re)n co(n)vente onder hue(re)r beyder segel/
Ende alle dese vorweerden (con)ditien (et)c(etera)/
cor(am) wairseghe(re) vynck octobr(is) penulti(m)a
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus