SAL7387, Act: R°166.1 (287 of 886)
Search Act
previous | next
Act R°166.1  
Act
Date: 1493-10-30

Transcription

2019-03-26 by kristiaan magnus
Vander questie(n) gecome(n) bijd(en) raide vand(er) stadt tussche(n)/
(christ)ia(n)ne de nausnyde(re) t(er) eend(er) ph(ilips)e vand(en) breyne/
jouffr(ouwe) joha(n)nen zoeten zijnd(er) werdy(n)nen m(er)ten(e) bubbele(re)/
en(de) ande(r) hue(r) mede (con)sorte(n) ter ande(r) zijd(en) Aldair de voirs(creven)/
(christ)iaen v(er)socht dat de voirs(creven) ph(ilip)s met zijne(n) adhe(re)nten/
soude antweerd(en) op alsulk(er) ov(er)gegeven(en) rekeni(n)ghe/
als hij den selven ov(er)geg(even) hadde voir den raide/
vand(er) stadt aengaen(de) den sculden bij hen verleecht/
en(de) bet(aelt) van adriese wijlen de nausnyde(re) zijne(n)/
vader D(aer) tegen de voirs(creven) wed(er)p(ar)tie exhibe(re)nde/
ald(aer) zeke(r) scepen(en) br(ieven) tande(re)n tijd(en) tusschen hen ge/
passeert en(de) gemaict dien aengaen(de) hebbe(n) geseecht/
en(de) gecondendeert dat zij hoepte(n) dat dese sake en(de)/
materie gere(n)voyeert soude werdd(en) voe(r) meye(r) en(de)/
scepen(en) gem(er)ct dat scepen(en) br(ieven) aenghinc en(de) alsoe/
d(aer) te rechte behoirde D(aer) tegen de voirs(creven) (christ)iaen/
sustineerde als voe(r) de (contra)rie besund(er)t nae dov(er)geve(n)/
vand(er) selv(er) rekeni(n)gen bij he(m) ind(er) selv(er) mat(en) ged(aen)/
voe(r) den selve(n) raide vand(er) stadt Es get(er)mineert/
en(de) uutgesproken h(ier)op bijd(en) selve(n) raide gelet zijnde/
dat de voirs(creven) ph(ilip)s met sijne(n) medeco(n)sorten sculdich/
soude zijn dach te nemen(e) om tantwerden(e) op/
dov(er)gegeven rekeni(n)ge bijd(en) raide vand(er) stadt/
alsoe sijne(n) raidt gedragen soude om d(aer)entynden/
bijd(en) selve(n) raide gedaen te werdden(e) alsoe nae/
recht behoe(re)n soude Ende aengaen(de) den scep(enen) br(ieven)/
bijd(er) wed(er)p(ar)tien desselfs (christ)iaens geruert en(de) ald(aer)/
geexhibeert es uutgesproken en(de) get(er)mineert dat/
zij die en(de) de kynnisse van dien remvoyeerden/
en(de) stelden voir meye(r) ende scepen(en) om elc zijn/
gebreck in dien te vorde(re)n alsoe nae recht behoe(re)n/
soude Act(um) in (con)silio opidi octobr(is) penulti(m)a
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus