SAL7387, Act: R°173.1 (299 of 883)
Search Act
previous | next
Act R°173.1  
Act
Date: 1493-10-30

Transcription

2019-01-23 by kristiaan magnus
Nae dien bijd(en) raide vand(er) stadt es gecomp(ar)eert/
claes van hoelen als p(ro)cur(eur) oliviers van ranst te/
kynnen geven(de) hoe dat hij alh(ier) voe(r) meye(r) ende scepen(en)/
lange hadde vervolght om te hebben bet(alingen) van alsulk(er)/
xl r(ins)g(ulden) lijfpen(sien) nae inhoud(en) den besceide d(aer) van/
wesen(de) verloepen van ix jae(re)n soe hij seyde en(de) hem/
d(aer)o(m)me ind(en) name als voe(r) hadde doen leve(re)n uuyt/
seke(r) beleyde de goede toebehoiren(de) ph(ilips)e baillet/
hee(r) tot ned(er)lynte(r) gelegen te gelabbeke tot aetrode/
en(de) bynckem d(aer) van seke(r) vo(n)niss(en) van co(n)tumatien alh(ier)/
inde banck gewesen wae(re)n de welke bijd(en) meye(r) vand(er)/
nuwer capellen en(de) aetrode oft zijne(n) stadthoude(r) ald(aer)/
woute(re)n vrancx tegewoirdich wesen(de) niet t(er) executie(n)/
gestelt en w(er)d(en) mair d(aer) inne simuleerde bege(re)nde/
den selve(n) d(aer)toe met rechte bedwongen te hebben(e)/
oft dat hij sijn gebreck op hem verhalen mochte/
soe v(er)re hij hem d(aer) niet inne en quete als dat behoirde/
D(aer)op de voirs(creven) wout(er) seydt dat hij den hee(r) van ned(er)li(n)the(r)/
voirs(creven) vreesde hem beduchten(de) soe v(er)re hij dede/
dorsschen en(de) ande(r) behoirl(icker) executien dat hijt feytelijc/
wed(er)staen soude ende genoech d(aer)aff geadv(er)teert hadde/
geweest soe hij seyde maken(de) alsoe v(er)trec en(de) weygeri(n)ge/
in dien Es get(er)mineert en(de) uutgesproke(n) dat de/
voirs(creven) meye(r) zijn devoir doen sal en(de) hem soe sterck/
in dien maken dat hij de gelev(er)d(en) goed(en) sal doen/
dersschen en(de) voirts alle behoirl(ijcke) rechtvorderinghen/
doen gescied(en) den selven claese als p(ro)cur(eur) genoech/
sijnde oft zoe v(er)re tselve bij hem niet en gebuerde/
sonder vertrec en(de) simulatie datmen tselve op he(m) v(er)hale(n)/
soude ten exemple van ande(re)n Ende oft hem/
e(n)nich ontmoet gebuerde bijden voirs(creven) jonche(r) ph(ilips)e/
hee(r) tot ned(er)lynthe(r) bij feyte oft and(er)ss(ins) dat hij d(aer)aff de/
stadt [i(n)] dien gevalle adverteren sal om d(aer) inne/
ged(aen) te w(er)den(e) alsde selve bevinden sal ten ond(er)/
houden(e) vand(en) rechte behoe(re)nde act(um) oct(obris) penult(ima)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus