SAL7387, Act: R°182.3-V°183.1 (313 of 886)
Search Act
previous | next
Act R°182.3-V°183.1  
Act
Date: 1493-11-15
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2019-01-31 by kristiaan magnus
Villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovanien(sibus) adduxit/
m(a)g(ist)r(u)m conraerdu(m) de sarto ad o(m)nia et sing(ula) bona/
/ i(m)mo(bili)[a] e(t) he(re)d(itaria) m(a)g(ist)ri ph(ilipp)i vanden neele et do(m)icelle m(ar)ga(re)[te]/
colet eius uxor(is) ubicu(m)q(ue) locoru(m) tam infra lovaniu(m)/
q(uam) extra in p(at)ria braban(tie) sit(a) in ma(n)s(ionibus) do(m)ib(us) curt(ibus)/
t(er)r(is) ar(abilibus) prat(is) pascuis silvis vineis censu t(re)censa redd(itibus)/
et suis p(er)t(inentiis) univ(er)s(is) pro c(er)t(is) promiss(ionibus) sat(is)factio(n)is (con)sc(ri)pt(is)/
in l(itte)ris scab(inorum) lovan(iensium) quaru(m) tenor sequitur in hec verba/
Item ende om meerd(er) zekerh(eit) den voirs(creven) meeste(re)n coenrarde/
te doene vand(en) voirs(creven) erfpachte van seven mudden rocx/
jairlijcx hebben de voirs(creven) gehuyssche(n) geloeft en(de) toegeseecht/
d(i)c(t)o m(a)g(ist)ro ph(ilipp)o renu(n)c(ians) hem bynnen acht daigen naistcomen(de)/
behoirlijc te goeden ende te vestigen in alsulken thien sacke(n)/
corens erfpachts als zij hebben(de) en(de) heffen(de) zijn met scepen(en)/
br(ieven) van lu(m)men(en) aen ende op zeke(r) goede ald(aer) gelegen toebehoiren(de)/
janne de wavre janne vekema(n)s zeghe(re)n van ned(er)hem en(de)/
meer ande(r) nae uuytwijsen der br(ieven) d(aer)aff zijnde ende dat/
voir hoff ende hee(r) d(aer)aff men de selve goede houden(de)/
es behoudelijc dien nochta(n) dat de voirs(creven) gehuyssche(n) altijt/
met eend(er) betalingen gestaen sullen ende soe wa(n)neer des/
voirs(creven) meest(er) coenraerts erfpacht van seve(n) mudde(n) corens/
gelost en(de) gequeten sal zijn dat alsdan zijn voirs(creven) goede/
d(aer)aff ongelast sulle(n) bliven en(de) alsd(oen) oic den selve(n) gehuyssche(n)/
wed(er)o(m)me goeden ende vestigen in hue(r) voirs(creven) thien sacken/
corens erfpachts te lu(m)men(en) voirs(creven) cor(am) eisd(em) cav(er)chon za(n)de/
augusti xxi libro xciii et h(ab)uit q(ue)relas hiis int(er)f(uerunt) vynck/
zande nove(m)br(is) xv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus