SAL7387, Act: R°186.4-V°186.1 (316 of 883)
Search Act
previous | next
Act R°186.4-V°186.1  
Act
Date: 1493-11-18

Transcription

2020-07-21 by kristiaan magnus
Villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovanien(sibus) adduxit/
m(ar)tinu(m) h(er)mans ad o(m)nia et singula bona i(m)mobilia/
et he(re)d(itaria) m(ar)chelii de raetshoven gerardi speelmans/
henrici wijbrechts franconis de lovanio will(el)mi de yse(re)n
//
ubicumq(ue) locoru(m) tam infra lovaniu(m) q(uam) ext(ra) in p(at)ria/
brab(antie) sit(a) in ma(n)s(ionibus) do(m)ibus curt(ibus) t(er)r(is) ar(abilibus) prat(is) pascuis/
silvis vineis censu t(re)censa redd(itibus) et suis p(er)tinent(iis) univ(er)s(is)/
pro c(er)t(is) recogn(itionibus) et promiss(ionibus) co(n)script(is) in l(itte)ris scabinor(um)/
lovan(iensium) quaru(m) tenor sequit(ur) in hec verba Notu(m) sit/
univ(er)s(is) q(uod) m(ar)chelius de raetshoven f(ilius) quond(am) huberti/
gerardus speelma(n)s filius q(uon)d(am) walteri henricus wijbrechts/
f(ilius) q(uon)d(am) henrici franco de lovanio f(ilius) q(uon)d(am) henrici will(el)m(us)/
de yseren f(ilius) q(uon)d(am) symonis o(m)nes de thenis renu(n)cian(tes)/
quoad hec p(ri)vilegiis univ(er)sitat(is) studii lovan(iensis) ac aliis/
lib(er)tatibus quibuscu(m)q(ue) recognoveru(n)t se debe(re) indivisim/
m(ar)tino h(er)mans cupario qui(n)q(ue) modios siliginis bone et/
pagabilis cu(m) vanno et pe(n)na b(e)n(e) p(re)parate me(nsur)[e] lovan(iensis)/
he(re)d(itarie) t(re)cense singulis a(n)nis ad decima(m)sexta(m) diem me(n)s(is)/
augusti p(er)solven(dos) et apud lovaniu(m) ad ma(n)sione(m) dicti m(ar)tini/
libe(re) a p(re)caria d(omi)ni duc(is) braban(tie) et o(m)nib(us) aliis one(r)ibus/
deliberan(dos) p(re)dicto m(ar)tino et suis succ(essoribus) he(re)d(itari)[e] infutur(um)/
quolibet ve(r)o t(er)mi(n)o tamq(uam) debitu(m) assecutu(m) Qua(m)quidem/
he(re)ditaria(m) t(re)censa(m) p(re)fato m(ar)tino ad eius monitione(m) assigna(r)e/
p(ro)miseru(n)t ad bonu(m) et c(er)tu(m) pignus sit(um) infra leuca(m) ab/
opido thenen(si) valens ultra o(m)ne onus inde debitu(m) dece(m)/
mod(ios) siliginis (con)si(mi)lis he(re)ditarie t(re)cense Et t(antu)m ad hoc face(re)/
q(uan)tu(m) m(ar)tino h(er)mans et suis succ(essoribus) imp(er)petuu(m) mo(do) debito/
possit vale(re) tali conditio(n)e median(te) q(uod) an(te)d(i)c(t)i debito(r)es/
p(re)fata(m) he(re)ditaria(m) t(re)censa(m) redime(re) poteru(n)t et quita(r)e q(ua)n(do)cu(m)q(ue)/
volueri(n)t unica vice queml(ibe)t modiu(m) silig(inis) exin(de) median(tibus)/
viginti aur(eis) denar(iis) dict(is) croenen monete reg(is) fran(cie)/
bonis (et) legalibus videlicet vigintiquatuor argen(teis) denar(iis)/
dict(is) stuv(er)s monete d(omi)ni duc(is) burgun(die) et braban(tie) bon(is)/
et legalibus pro qual(ibe)t dictarum coronaru(m) ac tribus/
pl(accis) co(mmun)is pag(amenti) braban(tie) pro quol(ibe)t eorund(em) stuferoru(m)/
co(m)putat(is) ac cu(m) t(re)censa uni(us) a(n)ni Et exin(de) p(ro)miseru(n)t/
an(te)d(i)c(t)i m(ar)chelius de raitshoven et gerardus speelma(n)s r(e)liq(uo)s/
eoru(m) co(m)plices inde(m)pn(es) releva(r)e Testes joh(ann)es de thenis et/
(christ)ian(us) nausnyde(re) scab(ini) lov(anienses) Datu(m) a(nn)[o] d(omi)ni millesi(m)o q(ua)dr(igentesi)[mo] octuagesi(m)onono/
me(n)s(is) aug(us)[ti] die deci(m)asexta Et h(ab)uit q(ue)relas hiis int(er)f(uerunt) abs(oloens) zande/
nove(m)br(is) xviii
ContributorsMi-Je Van Gils , kristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus