SAL7387, Akte: R°196.1 (324 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°196.1  
Act
Datum: 1493-11-23

Transcriptie

2019-01-31 door kristiaan magnus
Item ter meerd(er) zekerheyt van deser voirs(creven) guedi(n)g(en)/
en(de) gelueften van genoechdoen(e) sal de selve jan ond(er)/
hem ende in sijnd(er) macht behouden alsulken beleyt/
van scepen(en) br(ieven) van loeven(en) alse hij heeft op alle den/
goede have ende erve der selver gehuyssche(n) op avo(n)tue(r)/
oft op de selve rinte jong(er) beleydt wae(r) dese gued(inge)/
mette(n) selve(n) sijne(n) oude(re)n beleyde te stercke(n) sonder op/
ande(r) der selv(er) gehuysschen goede d(aer) mede te wercken/
dan opde selve vijf rinsgulden(en) erff(elijc) cor(am) eisdem
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-02-13 door kristiaan magnus