SAL7387, Act: R°22.3-V°22.1 (38 of 882)
Search Act
previous | next
Act R°22.3-V°22.1  
Act
Date: 1493-07-09

Transcription

2018-12-12 by kristiaan magnus
Want henrick de hoeymake(re) die nae des(er) stadt rechte/
voir zijn wettich gebreck uuyt crachte van scepen(en) br(ieven)/
van loeven(en) comen en(de) geleydt es tot allen den goeden/
beyde have en(de) erve peet(er)s slercx geheeten hore(n)keper/
zoe wair die gelegen zijn hem met br(ieven) van des(er)/
stadt gescreven aenden meye(r) van zichen(en) oft zijne(n)/
stadhoude(r) te thielt alle deselve goede behoirlijc heeft/
doen leve(re)n ende den selve(n) peete(re)n dach van rechte/
alh(ier) te compare(re)n inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en)/
van loeven(en) oft hij hem d(aer) tegen hadde willen oppone(re)n/
doen besceyden Aldair hij op heden als ten verstreken(en)/
daige niet gecompareert en es noch procur(eur) van zijne(n)/
wegen en(de) den voirs(creven) geleydden altijt co(m)pare(re)nde en(de)/
recht voirt versueken(de) soe verre dat de scepen(en)/
van loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen bij/
rescripte jans vand(en) hove meyers van thielt behoirl(ijc)/
heeft gebleken tvoirs(creven) exploit behoirlijc gesciet te zijne/
vo(n)nislijc gewijst hebben Wair de wederp(ar)tie des/
des voirs(creven) geleydden niet en compareert voe(r) den
//
opstaen(e) smeyers ende der scepen(en) datmen den selve(n)/
geleydden vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde/
macht van zijne(n) beleyde scepen(en) br(ieven) alsoe verre/
alst noch voir scepen(en) comen es in scampno julii ix
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-01-20 by kristiaan magnus