SAL7387, Act: R°231.2-V°231.1 (393 of 881)
Search Act
previous | next
Act R°231.2-V°231.1  
Act
Date: 1493-12-16

Transcription

 by 
Nae dien op heden gecomp(ar)eert zijn bijd(en) raide va(n)d(er)/
stadt gheerit yngelbrechts t(er) eenre ende joh(ann)es heyms/
als borge joos van mulcke t(er) ande(r) zijd(en) Ald(aer) de selve/
gheerit te kynne(n) gaff int cortte de handelinge vand(en)/
p(ro)cesse tande(re)n tijd(en) alh(ier) voir meye(r) en(de) scepen(en) geha(n)delt/
tussche(n) hem ende joose van mulcke voirs(creven) d(aer)inne/
soe v(er)re geprocedeert was totten diffinitive(n) vo(n)niss(en)/
dwelc tot zijne(n) vordele gewesen was d(aer) hijs hem/
toe gedroech Seggen(de) voirts dat die sake bijd(en) voirs(creven)/
joose oft joh(ann)ese heyms als borge desselfs in reformatie(n)/
betogen was inden raide van brabant Ad(aer) oic nae/
seke(r) procedue(re)n gewesen was en(de) geappointeert qualic/
ger(e)formeert ende wel gewesen oft genoech in gelijck(er)/
substan(cie) hem des gedragen(de) totten acten en(de) vo(n)niss(en)/
in dien ende alsoe alsnu noch uutstonden te betale(n)/
bijd(en) voirs(creven) joose oft zijne(n) borge de costen en(de) int(er)esten/
bij hem in dierste instan(cie) geleden t(er) taxatien vander/
wet alh(ier) De welke hij p(rese)nteerde ov(er) te geven bij/
gescrifte(n) ten ynde dat de selve joh(ann)es d(aer)op zijn/
di(m)mitie maken mochte soe sijne(n) raide gedrage(n) soude/
om d(aer)entinden voirts gedaen te werdden soe behoe(re)n/
soude D(aer)tegen de voirs(creven) joh(ann)es heyms sustineerde want/
hij mair voir tprincipael borge bleve(n) en was dat hij/
opde costen niet te antwerdden(e) en hadde hem des gedragen(de)/
totten reg(ist)re vand(er) gelueften bij hem in dien gedaen/
hopen(de) alsoe t(er) (contra)rien de selve costen als borge niet te/
derve(n) ov(er)nemen mair geloefde he(m) gheeritte die te/
/ volgen op joose dat hij dat doen mochte D(aer)op de/
selve gheerit r(e)plice(re)nde sustineerde nae des(er) stadt/
recht want hij borge bleven was int p(ri)ncipael/
en(de) voir tgene des trecht wijsen soude nae inhoudt/
vanden besceyde d(aer)van wesen(de) dat hij oick voir/
de costen als accessoir vand(en) principale(n) sculdich soude/
sijn inne te staene Te voirde(r) oic want alhier/
gheen (con)dempnatien van costen bij expres en doet/
mair egheen gemeyn recht es ende ond(er)houden/
soe wie voir tprincipael sprect en(de) tselve v(er)liest/
dat hij oic de costen t(er) taxatien vand(er) wet gelden/
moet bliven(de) alsoe bij zijn voirg(eruerde) gelufte Es/
geappointeert dat de voirs(creven) joh(ann)es heyms als/
borge niet wed(er)staen(de) zijnen verantw(er)den(en) voirs(creven)/
sculdich sal zijn de coste(n) ende int(er)esten des voirs(creven)/
gheerits ov(er) te nemen(e) om d(aer)op tot eenen seke(re)n gelegen(en)/
daige zijn di(m)mitie ende antw(er)de indien te maken(e)/
alsoe zijne(n) raidt gedragen sal ende om d(aer)entinden/
in dien nae recht gedaen te werdden soe behoe(re)n/
sal ende die nae recht getaxeert zijnde sculdich/
zijn opteleggen ende te betalen als borge desselfs/
joos Acht(er)volgen(de) den welken de selve joh(ann)es/
dach genomen heeft om opde selve costen gelijc voe(r)/
tantw(er)den(e) ende zijn di(m)mitie in dien te maken(e)/
ten yersten daige van rechte nae doctave van/
kersmesse naistcomen(de) in cons(ili)[o] opidi dece(m)br(is) xvi
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-02-15 by kristiaan magnus