SAL7387, Act: R°243.2-V°243.1 (416 of 882)
Search Act
previous | next
Act R°243.2-V°243.1  
Act
Date: 1493-12-30

Transcription

2019-11-23 by kristiaan magnus
Item de voirs(creven) h(er)jacop heeft getransporteert en(de) ov(er)geg(even)/
den voirs(creven) meeste(re)n lod(ewijcke) sijne(n) swag(er) als mo(m)boir zijns wijfs/
de voirs(creven) p(or)celen van gevallen(en) sculd(en) te weten(e) de hondert/
rinsgulden(en) gevallen ind(en) leven(en) van vr(ouwe) ka(tlij)[ne(n)] van liefke(n)rode/
aen ende op de stadt van loeven(en) It(em) lxiiii croenen/
tstuck te xxiiii stuv(er)s van gevallen(en) gerekend(er) en(de) ombetaeld(er)/
scult gevallen bij tijd(en) der voirs(creven) vr(ouwe) katlijne(n) van liefk(enrode)/
aen janne raspen woenen(de) te wange It(em) aen henrick(e)/
pynnock de so(m)me van hondert lviii rinsg(ulden) en(de) noch lxxv/
rinsgulden(en) lichts gelts met oic vii halste(re)n corens die de/
selve henrick der selver vr(ouwe) katlijne(n) van geleenden/
pe(n)ningen ende coren(en) sculdich es alsoe dat blijct bij/
obligatie(n) bijden selven henr(icke) d(aer) aff gegeven Maken(de)/
den selven meeste(re)n lod(ewijcke) mechtich absq(ue) revocatio(n)e de/
selve pe(n)ni(n)gen sculden en(de) gevallen(en) rinte(n) te mane(n) teyssche(n)/
optebue(re)n ende tontfanghen dair voe(r) te panden/
te daighen te beleyden die met rechte te v(er)volgen/
/ te vorde(re)n te bedingen te wynnen te verliesen/
componen(di) quitan(ciam) dan(di) (et)c(etera) in mel(iori) forma ende vort/
ane gene(r)alijc ende specialijck (et)c(etera) promitt(ens) rat(um) absq(ue)/
aliquo calculo cor(am) caverchon vynck decembr(is) penult(ima)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-02-15 by kristiaan magnus