SAL7387, Act: R°245.1 (427 of 888)
Search Act
previous | next
Act R°245.1  
Act
Date: 1494-01-02

Transcription

2019-04-09 by kristiaan magnus
Item de voirs(creven) anthonijs van ghele heeft voirts gheloeft den/
voirs(creven) willem(me) vand(er) waerden dat hij hem allessins quijt/
houden sal vand(en) voirs(creven) ix lichte guld(en) en(de) v stuv(er)s van/
alsulken actie van testamente als dorothea van ghele docht(er)/
natuerlijck meest(er) jacops wijlen van ghele tott(er) selv(er) rinte/
in e(n)nige(n) manie(re)n soude moegen eysschen(de) sijn en(de) anderssins/
van allen ande(re)n calaengien voir wat gerichte dat sij geeste/
lijck oft werlijck alsoe dat den selven willem(me) en(de) sijnen/
naecomeling(en) genoech sal moegen wesen cor(am) wairsege(re)/
zande januarii secunda
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-16 by kristiaan magnus