SAL7387, Act: R°245.2-V°245.1 (426 of 886)
Search Act
previous | next
Act R°245.2-V°245.1  
Act
Date: 1494-01-02

Transcription

2019-03-18 by kristiaan magnus
It(em) mathijs pauwels sone wijlen h(er)mans jan gheert en(de) jacop/
pauwels gebruede(re)n kinde(re)n des voirs(creven) mathijs inden name/
van hen selve(n) ende van wegen symoens pauwels oic sone/
des voirs(creven) mathijs en(de) brued(er) d(er) voirs(creven) gebruede(re)n abse(n)t sijnde/
den welken zij indivisim hier inne geloeft hebben te v(er)vang(en)/
ac d(i)c(t)o jacobo p(ri)us ema(n)cipato in p(rese)ntia hebben gekint ende/
gelijdt wettelijck v(er)cocht te hebben(e) ja(n)ne van bolloe sone wijle(n)/
vrancx een half boend(er) wynne(n)s lants leens gelegen tot hu/
melghe(m) opt velt acht(er) grouwels gehouden te leene van m(ijn)/
genedighen hee(r) tussche(n) de goede jans vand(er) me(re)n op drie/
zijden en(de) symoens droecbroot inde vierde zijde om ende/
voe(r) de so(m)me van xxviii pet(er)s te xviii stuv(er)s d(aer)af deselve/
mathijs pauwels en(de) sijn kinde(re) van he(m) bekenne(n) v(er)nueght/
te sijne Geloven(de) de selve vad(er) en(de) sijn kinde(re) den voirs(creven)/
janne van bolle ind(er) voirs(creven) hoff half boend(er) lants behoir/
lijck te goeden en(de) te vestighe(n) voir stadthoude(r) en(de) ma(n)ne(n)/
van leene binne(n) drie jae(re)n naistcomen(de) d(aer)af deselve goede/
te leene gehouden zijn allessins zond(er) cost oft last des/
voirs(creven) jans van bolle oft den selve(n) janne van bolle/
binne(n) den selve(n) tijde van drie jae(re)n wed(er)om te gheven en(de)/
te betalen de voirs(creven) so(m)me van xxviii pet(er)s dwelc van/
beyden den selve(n) mathijse en(de) zijne(n) kinde(re)n best gelieve(n)/
zal Ende hier mede sal doot en(de) te nyeute sijn den eene(n)/
rijd(er) lijftochten vande(n) twee rijd(er)s lijfpen(sien) die de voirs(creven)/
mathijs pauwels en(de) henrick grouwel den selve(n) ja(n)ne/
van bolle en(de) barbele(n) van cleve sijnd(er) huysvr(ouwe) bekinde(n) voir/
/ scepen(en) van loven(en) opten lesten dach van meye a(n)no lxxxvi te/
weten(e) den ghene(n) d(aer) inne mathijs te he(n)werts gehouden is/
Ende inde stadt van dien dat den selve(n) eene(n) rijd(er) alsnu/
te nyeute gaet en(de) v(er)smelt soe sal jan van bolle binnen/
den selve(n) drie jae(re)n trecke(n) vand(en) voirs(creven) (½) boende(r) lants/
de hellicht vand(en) vruchten die mathijs pauwels die tselve/
t(er) hellicht wi(n)ni(n)gen uutgegeve(n) heeft woute(re)n vanden/
steenweghe d(aer)af getogen souden hebben binne(n) den selve(n)/
drie jae(re)n d(aer)inne mathijs en(de) sijn kinde(re) oick geconsenteert/
hebben Ende des heeft jan van bolle oic quijtgescouden/
den voirs(creven) mathijse vand(en) voirs(creven) ande(re)n ryd(er) lijfpen(sien) de(n)/
welken henr(ic) grouwels sculdich es niet tege(n)staen(de) dat/
mathijs voir beide verbonden en(de) v(er)obligeert es cor(am)/
wairseghe(re) vynck januarii secunda
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-16 by kristiaan magnus