SAL7387, Act: R°246.2 (429 of 888)
Search Act
previous | next
Act R°246.2  
Act
Date: 1494-01-03

Transcription

2019-04-09 by kristiaan magnus
It(em) jan yden soene wijlen he(n)ricx wonen(de) ter bueken in p(rese)ntia/
heeft gekint en(de) gelijt vercocht te hebben gielijse van nethen(en)/
vetwarier al alsulcken recht en(de) int(er)est als hij heeft ende/
e(n)nichssins hebben mach in alsulken vruchten als staen(de) sijn/
op drie dachmael lants luttel min oft meer gelegen optvelt/
geheeten twirot den selven giel(ijse) toebehoiren(de) en(de) die de selve/
jan yden gewonne(n) en(de) gheworve(n) hadde Pro c(er)to p(re)cio de/
quo sat(is) cor(am) wairsege(re) vynck januarii t(er)cia
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-16 by kristiaan magnus