SAL7387, Act: R°247.3 (431 of 888)
Search Act
previous | next
Act R°247.3  
Act
Date: 1494-01-04

Transcription

2019-04-09 by kristiaan magnus
It(em) deselve vader ende sone met consente en(de) affirme(re)nde als/
voe(r) in p(rese)ntia hebben den selven meeste(re)n janne geheelijc ghe/
transporteert daxtie van alsulker leveringhen en(de) vo(n)niss(en) als/
de selve vader bij gebreke van betaling(en) van sijne(n) rinte(n) voirs(creven)/
voirmaels genomen heeft van en(de) op de ond(er)pande d(er) voirs(creven)/
rinten wettelijc en(de) met rechte stellen(de) den selve(n) meeste(re)n/
janne in allen den rechte van dien [ende] geven(de) hem volcome(n) macht die/
te te vervolg(en) en(de) hem dair mede te behulpen en(de) die tzijnre/
baten en(de) behulpen te nemen(e) gelijc en(de) in ald(er) manie(re)n oft deselve/
meest(er) jan die selve in p(er)sone gehadt genome(n) en(de) v(er)volght hadde/
met rechte cor(am) eisdem
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-16 by kristiaan magnus