SAL7387, Act: R°253.5-V°253.1 (445 of 881)
Search Act
previous | next
Act R°253.5-V°253.1  
Act
Date: 1494-01-13

Transcription

2019-03-29 by kristiaan magnus
Met voirw(er)d(en) dat de voirs(creven) p(er)sonen en(de) elc hue(re)r he(m) met des(er) sal/
mogen behulpen om te verhalen en(de) he(m) scadeloos gelost ende/
/ gerestitueert te worden van al tgene des hij voir deselve/
weduwe oft sij hue(re)n stucken en(de) om hue(re)r en(de) huer goed(en) te/
bescudden en(de) huer recht te v(er)volgen(e) in aenleggers oft/
voirweerders stat te dragen en(de) te gelden oft te lijde(n) sal/
mogen hebben in e(n)nig(er) manie(re)n talle(n) tijd(en) als elke(n) van hen/
gelieft met allen costen en(de) lasten zij wae(re)n van rechte/
oft ande(r) ende niet voirde(r) cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-16 by kristiaan magnus