SAL7387, Act: R°255.4 (450 of 885)
Search Act
previous | next
Act R°255.4  
Act
Date: 1494-01-14

Transcription

2019-03-15 by kristiaan magnus
Allen den ghenen dat meest(er) jan de backe(re) prieste(r) in p(rese)ntia/
heeft geconst(itueert) geset volcomen macht procuratie en(de) auctoriteyt/
geg(even) melchior solle adriane danckart cornelie sijn huysvr(ouwe)/
en(de) brixin(ne) vand(er) helle alle wonen(de) te brugghe aut Alle zijn/
saken questien en(de) gescillen (et)c(etera) te v(er)waren (et)c(etera) in mel(iori)/
forma cum p(otes)tate substituendi promitt(ens) rat(um) renu(n)tians/
quibuscu(m)q(ue) p(ri)vilegiis salvo iusto calculo cor(am) abs(oloens) zande/
januarii xiiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-16 by kristiaan magnus