SAL7387, Act: R°271.3-V°271.1 (483 of 886)
Search Act
previous | next
Act R°271.3-V°271.1  
Act
Date: 1494-01-23

Transcription

2019-03-29 by kristiaan magnus
Want willem culsers als geleydt nae des(er) stadt recht/
voir zijn wettich gebreck uuyt crachte van scepen(en) brieven/
van loeven(en) tot allen den goeden beyde have en(de) erve liebrechts/
wilen vand(en) da(m)me jacops struys ende henricx wijlen maes/
soe wair die gelegen zijn hem met brieven van des(er) stadt/
gescreven aenden meye(r) van ned(er)lynthe(r) oft zijnen stadt houde(r)/
alle de selve goede behoirl(ijc) heeft doen leve(re)n en(de) der wed(uwe)/
des voirs(creven) wijlen liebrechts den voirs(creven) jacoppe struys en(de)/
/ ande(r) ond(er) hem woenen(de) dach van rechte te co(m)p(ar)e(re)n/
inde banck voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(en)/
besceyd(en) es geweest oft zij hen d(aer)tegen hadden wille(n)/
oppone(re)n Aldair zij op heden als ten verstreken(en) daige/
niet geco(m)p(ar)eert en zijn noch p(ro)cur(eur) van hue(re)n wegen/
den voirs(creven) geleydden altijt comp(ar)e(re)nde ende trecht voirt/
versueken(de) soe verre dat de scepen(en) van loeven(en) ter/
maniss(en) smeyers nae dat hen bij resc(ri)pte jans taelma(n)s/
meyers van ned(er)lynthe(r) behoirl(ijc) gebleken heeft/
de voirs(creven) leveri(n)ge ende dach besceydinge gesciet/
te zijne gewesen hebbe(n) voir een vo(n)nisse Wair/
de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleyd(en) niet en co(m)p(ar)eert/
voe(r) den opstaen(en) smeyers ende der scepen(en) datmen/
den selve(n) geleydden vand(en) voirs(creven) goeden houden/
soude inde macht van zijne(n) beleyde scepen(en) br(ieven)/
en(de) leveri(n)gen alsoe verre alst noch voir scepen(en) comen/
es in scampno januarii xxiii
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-17 by kristiaan magnus