SAL7387, Act: R°280.2 (495 of 881)
Search Act
previous | next
Act R°280.2  
Act
Date: 1494-02-04

Transcription

2019-04-16 by kristiaan magnus
Allen den genen dat willem wynters becke(r) in p(rese)ntia/
heeft gco(n)st(itueert) gesedt volcome(n) macht p(ro)cu(r)atie en(de) aucto(r)iteyt/
gegeve(n) thomaese scats ende janne belode meye(r) van/
godse(n)hoven beyde woenen(de) ald(aer) aut Alle zijn saken/
te verwae(re)n (et)c(etera) in mel(iori) for(ma) promitt(entes) rat(um) salvo/
iusto calculo cor(am) cav(er)chon vynck febr(uarii) iiii[ta]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus