SAL7387, Act: R°280.4-V°280.1 (497 of 882)
Search Act
previous | next
Act R°280.4-V°280.1  
Act
Date: 1494-01-27

Transcription

2019-04-01 by kristiaan magnus
It(em) roelof de lange sone wijlen jans in p(rese)ntia/
heeft gekint en(de) geleden ontf(angen) te hebben(e) van la(m)beerd(e)/
duffay den ouden de so(m)me van xvi rinsguld(en) myn/
eene(n) stuv(er) als hem te halfm(er)te naistcomen(de) oft d(aer)omtr(ent)/
vallen ende verschijne(n) sullen aen ende op de h(er)berge/
geh(eten) tsweert den selve(n) lamb(er)de toebehoiren(de) Bekynnen(de)/
hem vanden selven toecomen(de) t(er)mijne en(de) van allen/
voirleden(en) t(er)mijne(n) geheel(ijc) en(de) al voldae(n) te wesen scelden(de)/
/ den selven lamb(er)de ende alle ande(r) des quitan(cie) behoeven(de)/
volcomelijck quite promitt(ens) null(atenus) alloqui sed war(ans)/
erga quoscu(m)q(ue) cor(am) zande januarii xxvii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus