SAL7387, Act: R°290.2-V°290.1 (514 of 880)
Search Act
previous | next
Act R°290.2-V°290.1  
Act
Date: 1494-01-30

Transcription

2019-04-16 by kristiaan magnus
Want pet(er) vander beken als geleyt nae des(er) stadt recht/
voir zijn wettich gebreck uuyt crachte van scepen(en) br(ieven)/
van loeven(en) tot allen den goeden beyde have ende/
erve jacops de witte soe waer die gelegen zijn/
ind(er) stadt van loeven(en) oft bynnen d(er) vrijh(eyt) der selver/
hem met janne berain vorste(r) alle de selve goede/
behoirlijc heeft doen leve(re)n ende den selve(n) jacoppe/
dach dach van rechte te co(m)p(ar)e(re)n inde banck voir/
meye(r) ende scep(enen) van loeven(en) doen besceyden oft hij/
hem d(aer) tegen hadde wille(n) oppone(re)n Ald(aer) hij op heden/
/ als ten verstreken(en) daige niet gecomp(ar)eert en es/
noch p(ro)cur(eur) van zijne(n) wegen den voirs(creven) geleydde(n)/
comp(ar)e(re)nde ende trecht voirt versueken(de) soe verre/
dat de scepen(en) van loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers nae/
dat hen bij cleerniss(en) des voirs(creven) vorsters behoirl(ijc)/
gebleken heeft de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dachbesceydi(n)ge/
gesciet te zijne gewesen hebben voir een vo(n)nisse/
Wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydden niet en/
comp(ar)eert voe(r) den opstaen(en) smeyers ende der scepen(en)/
datmen den selve(n) geleydde(n) vand(en) voirs(creven) goed(en) houden/
soude inde macht van zijne(n) beleyde scepen(en) brieve(n)/
ende leveri(n)gen alsoe verre alst noch voir scepen(en)/
comen es in scampno januarii penulti(m)a
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus