SAL7387, Act: R°296.2-V°296.1 (526 of 886)
Search Act
previous | next
Act R°296.2-V°296.1  
Act
Date: 1494-02-04

Transcription

2019-04-16 by kristiaan magnus
Want [nae dien] h(er) gheert wijlen van duer prieste(r) voirtijden/
als geleydt nae des(er) stadt recht voir zijn wettich/
gebreck uuyt crachte van scepen(en) br(ieven) van loeven(en) tot/
allen den goeden beyde have ende erve everarts de/
pape soe wair die gelegen zijn ende symoen(e) de/
decke(re) als rintm(eeste)r vand(en) grooten gasthuyse bynne(n) des(er)/
stadt actie hebbende vanden selve(n) scepen(en) br(ieven) en(de) beleyde/
d(aer)uuyt gespruyt met brieve(n) van des(er) stadt gescreven/
aenden meye(r) van bierbeke oft zijne(n) stadthoude(r) alle/
de selve goede behoirlijc heeft doen leve(re)n ende den/
selve(n) everarde dach van rechte te co(m)p(ar)e(re)n alh(ier) inde/
banck voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loeven(en) doen/
besceyden oft hij he(m) d(aer) tegen hadde willen oppone(re)n/
Ald(aer) hij op heden als ten verstreken(en) daige niet geco(m)p(ar)eert/
/ en es noch procur(eur) van zijne(n)t wegen den voirs(creven) rintm(eeste)r/
en(de) p(ro)cur(eur) als voe(r) comp(ar)e(re)nde en(de) trecht voirt v(er)sueken(de) soe/
verre dat de scepen(en) van loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers nae/
dat hen bij rappoirte cornel(ise) reyns des(er) stadt bode/
behoirlijc gebleken heeft tvoirs(creven) exploit gesciet te zijne/
gewesen hebben voir een vo(n)nisse Wair de wed(er)p(ar)tie/
des voirs(creven) p(ro)cur(eur)s niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(en)/
smeyers ende der scepen(en) datme(n) den selve(n) geleydden va(n)d(en)/
voirs(creven) goed(en) houd(en) soude inde macht van zijne(n) beleyde/
scepen(en) br(ieven) ende leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch voir/
scepen(en) comen es in scampno februarii iiii[ta]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus